Home » Nieuws » 2013

Nieuws 2013

Samen werken aan kwaliteitsverbetering tolken in justitiële situaties

Samen werken aan kwaliteitsverbetering tolken in justitiële situaties woensdag 11 december 2013 In justitiële situaties is het van groot belang dat doven en slechthorenden een gespecialiseerde gebarentolk of schrijftolk kunnen inzetten. Vijf organisaties uit het werkveld, waaronder Dovenschap namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, constateren dat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is. Daarom ondertekenden de vijf organisaties een intentieverklaring over de verbetering van de inzet van tolken in justitiële settings. Lees meer

Belangenorganisaties in debat met Kamercommissie VWS over tolkvoorziening

maandag 9 december 2013 De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. Het kabinet is van plan om de AWBZ ingrijpend te hervormen. Dat is nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Dit heeft ook gevolgen voor de tolkvoorziening. Op 13 december schuift een vertegenwoordiging van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden aan bij een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van VWS over dit onderwerp. Meld u snel aan om daarbij te zijn. Lees meer

Antwoorden op Kamervragen over nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk

Antwoorden op Kamervragen over nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk dinsdag 3 december 2013 Onlangs heeft minister Schippers (VWS) antwoorden gegeven op Kamervragen over de nieuwe bemiddelingsdienst voor doven en ernstig slechthorenden. Aanleiding voor vragen van drie PvdA-kamerleden was o.a. de berichtgeving op de website van SIGNAAL. In haar antwoorden benadrukt de minister het belang van een ‘open’ systeem en laat zij duidelijk merken dat zorgverzekeraars moeten zorgen dat mensen ‘adequaat’ uit de voeten kunnen met nieuwe, digitale apparatuur. Lees meer

Week van de Toegankelijkheid groot succes

woensdag 13 november 2013 Meer dan 80 lokale en regionale acties, 3 inspirerende netwerkbijeenkomsten met 180 deelnemers en effectief samenwerken met een groeiende groep landelijke organisaties, dat is het resultaat van de Week van de Toegankelijkheid in 2013. De Week van de Toegankelijkheid liep dit jaar van 7 tot 12 oktober. Onder het motto ‘Meer dan welkom!’ vroegen gehandicaptenplatforms, Wmo-raden en andere organisaties aandacht voor toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. Lees meer

Samen Sterk voor kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers

Samen Sterk voor kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers donderdag 7 november 2013 Een projectteam van Dovenschap presenteerde namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden op Wereld Doven Dag (21 september) officieel de ‘Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers’ (KTT). De criteria zijn opgesteld op basis van onderzoek en input van tolkgebruikers en tolken en moeten leiden tot teletolk-diensten die een gelijkwaardige(r) deelname van doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking aan de samenleving bewerkstelligen. Met de kwaliteitscriteria kunnen de nieuwe teletolkdiensten de wensen van gebruikers direct in de praktijk toepassen. Lees meer

Wetsvoorstel verwacht voor toegang hulphond tot openbare ruimten

Wetsvoorstel verwacht voor toegang hulphond tot openbare ruimten dinsdag 5 november 2013 Er komt snel een wet die regelt dat mensen met een hulp- of geleidehond (zoals een signaalhond voor mensen met een auditieve beperking) niet langer de toegang mag worden geweigerd tot openbare gelegenheden. Dat meldt de Partij voor de Dieren (PvdD). Lees meer

Toegankelijke voorstellingen bij Museon en NTGent

woensdag 23 oktober 2013 Het doet Signaal deugd te zien dat diverse musea en theaters zich bezighouden met hun toegankelijkheid voor doven en slechthorenden. In het Museon in Den Haag wordt dit weekend bijvoorbeeld een rondleiding in Nederlandse Gebarentaal gegeven en in Gent zijn er plannen om de zaal voor de voorstelling ‘Halleluja’ te voorzien van ringleiding en voelstoelen (trilstoelen), voor een optimale beleving door slechthorende en dove bezoekers. Lees meer

Controlebericht NL-Alert op maandag 4 november

Controlebericht NL-Alert op maandag 4 november maandag 21 oktober 2013 De overheid zendt op maandag 4 november rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of u uw mobiel goed hebt ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Lees meer

Kamervragen gesteld over nieuwe bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden

Kamervragen gesteld over nieuwe bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden maandag 14 oktober 2013 De nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk is op 1 oktober jl. van start gegaan. Deze bemiddelingsdienst werkt via Total Conversation-software (tekst, beeld en spraak mogelijk) en vervangt de eerdere analoge bemiddelingsdienst Teleplus. De overgang was voor enkele PvdA-Kamerleden reden om Kamervragen te stellen aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Economische Zaken. Lees meer

Slechthorende en dove OV-chipkaartgebruikers gezocht voor tests met kaartlezers

Slechthorende en dove OV-chipkaartgebruikers gezocht voor tests met kaartlezers dinsdag 8 oktober 2013 Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opdracht gegeven om te onderzoeken welke wijzigingen aan de OV-chipkaartlezers gewenst en/of mogelijk zijn om een betere uniformiteit en een betere afstemming op het gebruik door mensen met een beperking te bereiken. Eén van de onderdelen van het onderzoek is een test van het gebruik van OV-chipkaartlezers op stations (paaltjes/poorten) en in bus en tram. Hiervoor zoekt Vilans slechthorende en dove reizigers die willen helpen testen. Lees meer

© 2022 Soap & Signaal