Home » Nieuws » 2018

Nieuws 2018

Ede als eerste gemeente beter telefonisch bereikbaar voor dove, slechthorende en spraakbeperkte personen

woensdag 3 oktober 2018 De gemeente Ede heeft op 1 oktober 2018 Klik voor Teletolk in gebruik genomen. Hiermee is deze gemeente beter telefonisch toegankelijk voor doven, slechthorenden en personen met een spraakbeperking. Lees meer

Oproep tot politieke overeenstemming over Europese Toegankelijkheidswet

donderdag 27 september 2018 Onder aanvoering van European Disability Forum hebben belangenorganisaties voor mensen met een handicap en voor ouderen gezamenlijk Europese instituties in een open brief opgeroepen om tot een politiek akkoord te komen over een Europese Toegankelijkheidswet. De belangenorganisaties verzoeken de Europese instituties om vr 3 december, de Europese Dag van personen met een handicap, een overeenstemming te bereiken. Lees meer

Staatssecretaris kiest wederom KPN als bemiddelingsdienst

maandag 17 september 2018 Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte op 12 september bekend dat zij KPN opnieuw voor vijf jaar heeft aangewezen als verzorger van de bemiddelingsdienst, tot 1 oktober 2023. De Staatssecretaris geeft tevens aan dat er een periodiek overleg komt tussen het Ministerie, Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (Platform) en KPN. In dit periodieke overleg kunnen knelpunten worden besproken. Het Platform is blij met deze nieuwe overlegmogelijkheid. De openingstijden van de beeldbemiddeling vindt het Platform onder de maat, omdat telecommunicatie voor dove mensen met Nederlandse Gebarentaal als moedertaal nog steeds niet 24 uur per dag toegankelijk is. Lees meer

Voornemen tot aanwijzing beeld- en tekstbemiddelingsdienst onacceptabel

maandag 25 juni 2018 Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS heeft kennis genomen van het definitieve voornemen tot aanwijzing van een bemiddelingsdienst van Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het Platform vindt het definitieve voornemen tot een aanwijzing onacceptabel en schreef daarom een brief met bezwaren aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Lees meer

Noodoproep belangenorganisaties aan Raad van de Europese Unie: maak noodhulpdiensten toegankelijk!

Noodoproep belangenorganisaties aan Raad van de Europese Unie: maak noodhulpdiensten toegankelijk! dinsdag 22 mei 2018 Op 9 mei 2018 hebben Europese belangenorganisaties een noodoproep aan de Raad van de Europese Unie gedaan om noodhulpcommunicatie toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De belangenorganisaties willen in de Europese Toegankelijkheidswet vastleggen dat nooddiensten bereikbaar zijn via Real Time Text en/of Total Conversation. Lees meer

Internetconsultatie nieuwe beeld- en tekstbemiddelingsdienst

maandag 16 april 2018 Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat een nieuwe tekst- en beeldbemiddelingsdienst aanwijzen. Deze dienst gaat per 1 oktober 2018 van start. Door middel van een internetconsultatie kunnen mensen reageren op het voornemen tot aanwijzing van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst. Lees meer

SIGNAAL geeft presentatie over bereikbaarheid 112 in Brussel

donderdag 8 maart 2018 Op een seminar bij Microsoft in Brussel met de titel: ACT: Accessible Communication Today! (Toegankelijke Communicatie Vandaag!) gaf SIGNAAL op uitnodiging van het Europees Platform van Doofheid, Slechthorendheid en Doofblindheid een presentatie over de bereikbaarheid van 112. Lees meer

© 2022 Soap & Signaal