Home » Nieuws » Advies Signaal aan ministerie EL&I over oplossingen telefonie voor doven en slechthorenden

Advies Signaal aan ministerie EL&I over oplossingen telefonie voor doven en slechthorenden

donderdag 7 juni 2012Al 38 dagen hebben doven en slechthorenden geen mobiele telefonie meer. Signaal is nog steeds in overleg met het ministerie van EL&I en brengt verslag uit. Een stand van zaken.

Advies Signaal aan ministerie EL&I over oplossingen telefonie voor doven en slechthorenden

Dringend telefonie nodig

Op 1 mei 2012 viel het mobiele teksttelefonienetwerk van AnnieS uit. Inmiddels kunnen doven en slechthorenden in Nederland al meer dan een maand niet meer (mobiel) tekstbellen. De meesten hebben geen enkel alternatief om te bellen en blijven dagelijks tegen problemen aanlopen. Een goede, snelle oplossing is nodig.

Twee opties

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) is volgens de Telecomwetswijziging (die er komt n.a.v. Europese regelgeving) verantwoordelijk om die oplossing te vinden en bewerkstelligen. Het ministerie van EL&I heeft op dit moment twee opties op tafel liggen. Signaal heeft het ministerie geadviseerd inzake deze twee opties. Dit gebeurde op basis van de volgende criteria:
1. De oplossing moet voldoen aan de internationale telefoniestandaarden van de ETSI (European Telecommunications Standards Institute) en ITU (International Telecommunication Union). Anders gezegd: Is er sprake van Total Conversation of minimaal Real Time Text? Dit is ook waar minister Verhagen naar verwees in zijn antwoorden op de kamervragen half mei.
2. Deze oplossing moet op korte termijn weer telefonie voor doven en slechthorenden realiseren.
3. Deze oplossing moet ook voor bereikbaarheid van 112 zorgen.
4. Er moet een goede dienstverlening (zoals support in NGT) meegeleverd worden. Een oplossing die enkel software oplevert is te mager.
5. De keuzevrijheid voor gebruikers moet gegarandeerd blijven.
6. De oplossing moet duurzaam zijn. De techniek moet overgenomen kunnen worden door andere bedrijven indien er zich instabiliteit zou voordoen.

Dringend advies aan EL&I: kies optie 1

Signaal heeft de twee opties afgetoetst aan de hand van bovenstaande criteria. Optie 1 is een kwalitatief goede, passende oplossing voor doven en slechthorenden en scoort op alle criteria goed. De tweede optie die EL&I overweegt, scoort naar de mening van Signaal onvoldoende. Deze optie voldoet op dit moment niet aan de eis van Total Conversation, is onzekerder in zijn realisatie van telefonie, biedt minder keuzevrijheid en kan mogelijk problemen opleveren bij de aansluiting van 112. Bovendien duurt het in vergelijking met de eerste optie maar liefst 4 maanden langer voordat deze oplossing operationeel zou zijn. Signaal adviseert het ministerie van EL&I daarom nadrukkelijk om de eerste optie te kiezen en vindt optie 2 onaanvaardbaar.

Het ministerie van EL&I is aan zet

Het ministerie van EL&I dient te kijken hoe beide oplossingen aan kunnen sluiten met de huidige bemiddelingsdienst, Teleplus, van KPN.
Signaal dringt er op aan dat het ministerie van EL&I spoedig een beslissing neemt (en het besluit niet aan KPN overlaat) omdat het ministerie verantwoordelijk is in deze zaak. Uiteraard dringt de tijd om een besluit te nemen, want op de teller staat nu al op achtendertig dagen. Onaanvaardbaar lang!


Hou de SIGNAAL-website in de gaten voor updates over deze telecom-lobby.

© 2022 Soap & Signaal