Home » Nieuws » Antwoorden op Kamervragen over nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk

Antwoorden op Kamervragen over nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk

dinsdag 3 december 2013Onlangs heeft minister Schippers (VWS) antwoorden gegeven op Kamervragen over de nieuwe bemiddelingsdienst voor doven en ernstig slechthorenden. Aanleiding voor vragen van drie PvdA-kamerleden was o.a. de berichtgeving op de website van SIGNAAL. In haar antwoorden benadrukt de minister het belang van een ‘open’ systeem en laat zij duidelijk merken dat zorgverzekeraars moeten zorgen dat mensen ‘adequaat’ uit de voeten kunnen met nieuwe, digitale apparatuur.

Antwoorden op Kamervragen over nieuwe bemiddelingsdienst KPN TeletolkEnkele vragen en de antwoorden van de minister
 
Vraag: Bent u bekend met het feit dat KPN Teletolk enkel te gebruiken is met de in het bericht genoemde Total Conversation-software?
Antwoord: Ja, ik ben hiermee bekend. Total Conversation (TC) wordt toegejuicht door de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. TC is internationaal geaccepteerd als dé standaard voor telefoongesprekken met beeld, tekst en audio. Zo kan er gelijktijdig gesproken worden via gebaren(taal), real-time tekst (RTT), spraak en spraakafzien door middel van liplezen.
 
Vraag: Was er bij de aanbesteding voor een nieuwe telefoonbemiddelingsdienst voor doven vooraf voorzien dat er unieke software van slechts één aanbieder beschikbaar zou zijn (..)? Hoe beoordeelt u in het licht van de belangen van de gebruikers het feit dat er toch maar één aanbieder van deze software is?
Antwoord: De TC standaarden zijn open standaarden, die voor iedereen beschikbaar zijn. Juist door te kiezen voor de open en internationaal geaccepteerde TC standaard kan een diversiteit aan aanbieders ontstaan en is men niet afhankelijk van één bepaalde dienstverlener en hardware of software leverancier. Het is mijn verwachting dat er meerdere aanbieders zullen komen. Er zijn concrete signalen dat een tweede aanbieder binnenkort de doelgroep van software kan voorzien.
 
Vraag: Bestaat het risico dat, vanwege de overschakeling van het analoge naar het digitale systeem, gebruikers (..)  verstoken blijven van een telefoonbemiddelingsdienst voor doven? (..)
Antwoord: De bemiddelingsdienst is alleen bereikbaar via een IP verbinding. Gebruikers van een analoge telefoon die van de bemiddelingsdienst gebruik willen maken, kunnen overstappen op een IP verbinding via digitale teksttelefoon, computer, smartphone of tablet. Alle verzekerden van wie bekend is dat men in het verleden een teksttelefoon heeft gekregen, hebben van hun zorgverzekeraar een brief ontvangen waarin staat hoe ze in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding. Echter, niet alle gebruikers van analoge teksttelefoons zijn bij zorgverzekeraars, telecomaanbieders of de doven- en slechthorenden gemeenschap bekend. Het kan daardoor voorkomen dat een kleine groep gebruikers van (oude) teksttelefoons – kortstondig – geen gebruik kan maken van de bemiddelingsdienst. Op het moment dat gebruikers van analoge teksttelefoons zich bij hun zorgverzekeraar melden, zal de zorgverzekeraar voor zijn verzekerde adequate zorg regelen. Adequaat betekent passende gebruiksklare hulpmiddelen, inclusief noodzakelijke begeleiding en instructie.
 
SIGNAAL concludeert uit de antwoorden van de minister dat zij (net als wij) verwacht dat er snel meerdere aanbieders zullen komen, naast het huidige Signcall. Juist omdat KPN-Teletolk is gebaseerd op Total Conversation, moeten er geen technische of andere obstakels zijn om ook andere aanbieders de mogelijkheid te geven om hun diensten op de Nederlandse markt te brengen. Als het aan de minister ligt, zou een tweede aanbieder snel aan de slag moeten kunnen. SIGNAAL heeft er nadrukkelijk voor gepleit dat de overheid bij de nieuwe bemiddelingsdienst het uitgangspunt van Total Conversation zou gaan hanteren. De overheid heeft daar goed naar geluisterd. KPN Teletolk zou dan snel en makkelijk andere aanbieders de mogelijkheid moeten kunnen geven om ook de Nederlandse markt te betreden. SIGNAAL vraagt zich af waarom dat, twee maanden na de start van de bemiddelingsdienst, nog niet van de grond is gekomen.

Verder geeft de minister duidelijk aan dat de zorgverzekeraar moet zorgen dat mensen ‘adequaat’ geholpen worden als ze moeite hebben met de overstap van analoog naar digitaal. De ‘zorgplicht’ van de zorgverzekeraar maakt zij moeten zorgen dat mensen die wat extra begeleiding en instructie nodig hebben, die ook krijgen. Spreek uw zorgverzekeraar er daarom op aan, als de overstap naar digitale communicatie moeilijk is voor u.

De gestelde vragen en beantwoording is hier te bekijken.

© 2020 Soap & Signaal