Home » Nieuws » Besluit oplossing telefonie dove en slechthorende AnnieS-klanten

Besluit oplossing telefonie dove en slechthorende AnnieS-klanten

donderdag 21 juni 2012Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) schrijft aan de Tweede Kamer dat de telefoondiensten voor dove en slechthorende klanten van AnnieS worden voortgezet door nWise. De ministeries van VWS, V&J en EL&I dragen financieel bij aan de oplossing om doven en slechthorenden weer telefonie te geven.

Besluit oplossing telefonie dove en slechthorende AnnieS-klantenTeksttelefonienetwerk uit de lucht
Op 1 mei 2012 werd duidelijk dat het teksttelefoniebedrijf AnnieS door  financiële problemen dove en slechthorende klanten geen teksttelefonie meer kon bieden. Het Zweedse bedrijf nWise gaat voortaan de diensten verzorgen.


Tijdelijke oplossing doven en slechthorenden
De Rijksoverheid meldt dat de diensten van nWise zullen aansluiten op de huidige Teleplusdienst van KPN, waardoor zoals voorheen via tekst gebeld kan worden met horende gebruikers en met 112 (via 0800 8112). nWise gaat werken op basis van de standaard Total Conversation (TC), waarmee kan worden gecommuniceerd in tekst, beeld en spraak tegelijkertijd. Teleplus van KPN beperkt zich nog tot tekst alleen, totdat de toekomstige Total-Conversation-bemiddelingsdienst in 2013 operationeel is.
Door nu al Total Conversation te introduceren zegt het ministerie van EL&I ervoor te zorgen dat volgend jaar niet van standaard en apparatuur hoeft te worden gewisseld voor de nog op te richten bemiddelingsdienst. nWise heeft ervaring in het leveren van diensten aan doven en slechthorenden in de Scandinavische landen, België, de VS en Duitsland. Ook zegt de Rijksoverheid dat nWise voor de dienstverlening in Nederland zoveel mogelijk gebruik zal maken van de personeelsleden die eerder voor AnnieS werkzaam zijn geweest. Dat is een mooi gebaar. Op dit moment is daarover (nog) geen informatie bekend bij AnnieS.


Standpunt Signaal
Signaal vindt het positief dat er uiteindelijk na 51 dagen een besluit genomen is die oplossing van het telefonieprobleem van de doelgroep dichterbij brengt. Signaal is blij met de keuze van het ministerie van EL&I voor Total Conversation omdat dit  de beste toekomstperspectieven biedt. Helaas kunnen de mensen nog geen gebruik maken van de beeld-mogelijkheid door de analoge teksttelefoonaansluiting van Teleplus.

Het ministerie van EL&I heeft de afgelopen tijd de keuze gemaakt tussen twee alternatieven. Het ministerie koos voor de traagste mogelijkheid die voorhanden was: nWise zal er beduidend langer over doen dan de alternatieve oplossing om mobiele teksttelefonie weer mogelijk te maken. Dit komt doordat nWise nog een aantal zaken moet ontwikkelen alvorens dove en slechthorende mensen weer kunnen tekstbellen. Inmiddels hebben doven en slechthorenden al bijna twee maanden geen (mobiele) telefonie, en de beschikbaarheid van mobiele teksttelefonie voor de doelgroep zal nog op zich laten wachten. Signaal stelt vast dat minister Verhagen er bijna twee maanden over gedaan heeft een besluit te nemen, om dan te kiezen voor de traagste oplossing.

Doven en slechthorenden kunnen het noodnummer 112 al 51 dagen niet bereiken. Dit is een ontzettend gevaarlijke situatie. Vanaf 1 juli komt er een sms-mogelijkheid, maar dat blijkt uit Zweedse bron veertien maal trager te werken dan (spraak-, tekst- of beeld-)telefonie. Ook voor dove en slechthorende mensen geldt de slogan van het noodnummer: "elke seconde telt"! Er is nog geen informatie gegeven wanneer 112 via Total Conversation bereikbaar zal zijn.


Signaal zal de oplossing voor AnnieS-klanten kritisch blijven volgen en blijft hierover in overleg met het ministerie van EL&I. Signaal heeft op dit moment enkele aarzelingen:

nWise gaat samenwerken met een Nederlands dienstverlening die ervaring heeft met doven en slechthorenden. Deze partij kan volgens de Rijksoverheid voor een goede afstemming zorgen voor in deze sector belangrijke partijen zoals zorgverzekeraars en UWV. Signaal vernam van het ministerie van EL&I dat de Berengroep, die deze dienstverlening zal doen, en stelt vast dat zij helaas geen ervaring hebben met contracten met zorgverzekeraars. Opmerkelijk is dat de Berengroep de enige partij is die tot op heden niet wenste te overleggen met de belangenorganisaties van doven en slechthorenden inzake telecommunicatie.

Technisch zijn er ook aarzelingen: het bedrijf nWise moet de Total-Conversation-techniek nog ontwikkelen, terwijl deze techniek in de alternatieve oplossing voorhanden was en gegarandeerd geleverd kon worden. Minister Verhagen heeft in de tweede kamer gezegd dat hij graag gebruik zal maken van de kennis, ervaring en kunde van AnnieS. Dat is op technisch vlak niet gebeurd.
Het is zaak dat het ministerie van EL&I de technische specificaties van Total Conversation goed vastlegt in afspraken met het Zweedse bedrijf en de vinger aan de pols houdt bij het uitvoeringstraject, zodat doven en slechthorenden zo snel mogelijk kunnen rekenen op een goed werkende dienst.


Bron: Signaal



© 2022 Soap & Signaal