Home » Nieuws » Brochure ‘Handicap of chronische ziekte’ wordt vertaald naar Nederlandse Gebarentaal

Brochure ‘Handicap of chronische ziekte’ wordt vertaald naar Nederlandse Gebarentaal

maandag 11 juni 2012SIGNAAL heeft ervoor gezorgd dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de brochure ‘Handicap of chronische ziekte? Gelijke behandeling wettelijk geregeld’ gaat vertalen naar Nederlandse Gebarentaal (NGT). Er is een begeleidingscommissie ingesteld, die zal toezien op de kwaliteit van de vertaling.

Brochure ‘Handicap of chronische ziekte’ wordt vertaald naar Nederlandse Gebarentaal
Gelijke behandeling wettelijk geregeld

In ons land moet iedereen op gelijke basis kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Ook mensen met een handicap of chronische ziekte. Sinds 2003 bestaat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De wet beschermt tegen discriminatie. In de Wgbh/cz is geregeld dat mensen met een handicap of chronische ziekte net als ieder ander behandeld moeten worden. Deze rechtsbescherming helpt mensen een sterk bestaan te leven. Dankzij de Wgbh/cz kunnen mensen beter voor zichzelf opkomen en dus gewoon meedoen.

De wet is nu van kracht voor de terreinen werk, wonen, onderwijs en openbaar vervoer. Stukje bij beetje wordt de Wgbh/cz uitgebreid. Uitgebreide informatie vindt u in de brochure van het Ministerie van VWS: Brochure Gelijke Behandeling

Toegankelijke overheid
De vertaling van de brochure is een noodzakelijke stap in het toegankelijk maken van overheidsinformatie voor dove burgers. De Nederlandse belangenorganisaties voor doven, verenigd in SIGNAAL, vinden het belangrijk dat brochures vertaald worden in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Doofgeboren mensen begrijpen niet altijd alle begrippen in overheidsbrochures omdat zij het Nederlands niet op een natuurlijke wijze (volledig) kunnen verwerven. Een vertaling in een voor hen perfect toegankelijke taal, de NGT, zorgt ervoor dat dove mensen gelijkwaardig geïnformeerd worden over 'gelijke behandeling'. Signaal is blij met de beslissing van het ministerie van VWS om uitgerekend deze brochure over gelijke behandeling te vertalen naar NGT.

Vertaling brochure in NGT
Een begeleidingscommissie zal toezien op de kwaliteit van de vertaling. Een afgevaardigde van Dovenschap en van de Jongerencommissie zullen hierin zetelen. Een dove presentator zal de vertaling in NGT brengen. Als deze brochure klaar is, verschijnt ze hier op de website van Signaal en op de websites van de 7 belangenorganisaties achter Signaal.


Bron: Signaal en nieuwsflits nr. 21 Dovenschap

© 2022 Soap & Signaal