Home » Nieuws »

Nieuws Burgeralarmering

Onderzoeksrapport alarmeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties

dinsdag 12 september 2017 De overheid heeft onderzoek laten doen naar het alarmeren en informeren van kwetsbare burgers bij crisissituaties. Ook doven en slechthorenden zijn geraadpleegd voor dit onderzoek. Platform Doven, Slechthorenden en TOS hoopt dat de overheid het onderzoeksrapport gebruikt om burgeralarmering voor iedereen en in het bijzonder doven en slechthorenden meer toegankelijk te maken. Lees meer

Maandag 6 juni landelijk controlebericht NL-Alert

Maandag 6 juni landelijk controlebericht NL-Alert woensdag 25 mei 2016 Op maandag 6 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kun je nagaan of jouw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Om het controlebericht aan te kondigen, is een landelijke publiekscampagne gestart. Lees meer

Controlebericht NL-Alert op maandag 1 juni

zaterdag 30 mei 2015 Op maandag 1 juni aanstaande rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel goed is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen. Lees meer

Maandag 1 december landelijk controlebericht NL-Alert

Maandag 1 december landelijk controlebericht NL-Alert dinsdag 25 november 2014 Op maandag 1 december aanstaande rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om in een noodsituatie de tekstberichten van NL-Alert te ontvangen. Deze berichten zijn een goed alarmeringsmiddel voor doven en slechthorenden, die de sirene niet kunnen horen. Lees meer

Maandag 2 juni landelijk controlebericht NL-Alert

Maandag 2 juni landelijk controlebericht NL-Alert vrijdag 23 mei 2014 Op maandag 2 juni aanstaande rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Door het controlebericht kan men nagaan of de mobiele telefoon goed ingesteld is. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen. Lees meer

Controlebericht NL-Alert op maandag 4 november

Controlebericht NL-Alert op maandag 4 november maandag 21 oktober 2013 De overheid zendt op maandag 4 november rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of u uw mobiel goed hebt ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Lees meer

Ook iPhones worden geschikt voor NL-Alert

Ook iPhones worden geschikt voor NL-Alert maandag 23 september 2013 Dankzij een update die is uitgevoerd op het iOS-besturingssysteem van Apple, zouden iPhones met iOS7 nu ook geschikt zijn om NL-Alert te ontvangen. Dat meldt de iPhoneclub na de verschijning van iOS7 afgelopen woensdag. NL-Alert is het toegankelijke alarmeringssysteem van de overheid, waarbij mensen die hun mobiele telefoon hiervoor ingesteld hebben een tekstbericht ontvangen als er zich een calamiteit voordoet. Lees meer

Ook Vodafone ondersteunt nu NL-Alert

Ook Vodafone ondersteunt nu NL-Alert vrijdag 9 augustus 2013 Na T-Mobile en KPN ondersteunt nu ook Vodafone berichten van NL-Alert, het toegankelijke burgeralarmeringssysteem van de overheid. Lees meer

Goed geïnformeerd over noodsituaties

Goed geïnformeerd over noodsituaties maandag 29 juli 2013 Een brand, explosie of overstroming… We willen er liever niet aan denken. Maar als deze of andere gevaarlijke situaties tóch gebeuren, wilt u meteen weten wat er aan de hand is. En wat u moet doen. Het nieuwe aanvullende alarmmiddel NL-Alert informeert u hierover met een tekstbericht op uw mobiele telefoon. Lees meer

Nog niet alle telefoons en providers ondersteunen NL-Alert

Nog niet alle telefoons en providers ondersteunen NL-Alert dinsdag 5 februari 2013 De overheid heeft gisteren om 12 uur het nieuwe aanvullende alarmsysteem NL-Alert getest. In heel Nederland kregen mensen met een daarvoor geschikte en ingestelde mobiele telefoon een testbericht, waarmee ze kunnen controleren of hun telefoon goed staat ingesteld. Maar veel mensen kregen toch geen bericht, omdat nog niet alle mobiele telefoons en telecomproviders NL-Alert ondersteunen. Lees meer

Is uw mobiele telefoon klaar voor NL-Alert?

Is uw mobiele telefoon klaar voor NL-Alert? donderdag 24 januari 2013 De overheid zendt op maandag 4 februari rond 12.00 uur het eerste NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. NL Alert is een toegankelijk waarschuwings-en alarmeringssysteem dat in 2012 landelijk werd ingevoerd. NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers met tekstberichten via de mobiele telefoon te informeren bij een ramp of crisis. SIGNAAL heeft zich herhaaldelijk ingezet voor de invoering van NL-Alert. Omdat deze alarmeringsvorm visueel is, is het zeer geschikt voor doven en slechthorenden. Stel uw mobiel in op NL Alert en controleer of het bericht goed aankomt. Lees meer

Alarmsysteem NL-Alert in gebruik

Alarmsysteem NL-Alert in gebruik vrijdag 16 november 2012 Het nieuwe alarmeringssysteem NL-Alert is op 8 november officieel in gebruik genomen door minister Ivo Opstelten van Justitie. Met het nieuwe systeem kan de overheid burgers bij een ramp snel waarschuwen via hun mobiele telefoon. Lees meer

Burgeralarmering: NL-Alert gaat van start

Burgeralarmering: NL-Alert gaat van start vrijdag 16 november 2012 Nieuwe vorm van burgeralarmering is verbetering voor dove en slechthorende burgers. Lees meer

iPhone nog niet klaar voor NL-Alert

iPhone nog niet klaar voor NL-Alert vrijdag 16 november 2012 Mensen met een iPhone kunnen nog niet gealarmeerd worden door het nieuwe systeem NL-Alert. Ook de Lumia-telefoons van Nokia kunnen de berichten nog niet ontvangen. Lees meer

Geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden in 2012!

Geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden in 2012! vrijdag 23 december 2011 Het waarschuwings- en alarmeringssysteem NL-Alert wordt in 2012 landelijk ingevoerd. NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers met tekstberichten via de mobiele telefoon te informeren bij een ramp of crisis. NL-Alert is de afgelopen maanden uitgebreid getest in de veiligheidsregio’s Haaglanden, Twente en Rotterdam-Rijnmond. Het systeem is in zijn huidige vorm een waardevolle toevoeging aan de bestaande instrumenten van crisiscommunicatie en zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. Dat schreef minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.
SIGNAAL heeft in 2011 een lobby opgezet voor de invoering van NL-Alert. Deze alarmeringsvorm is visueel, en daardoor ook zeer geschikt voor doven en slechthorenden. Lees meer

Help mee NL Alert toegankelijk te maken

Help mee NL Alert toegankelijk te maken donderdag 1 september 2011 Het nieuwe waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid, NL Alert, wordt nu al getest in diverse steden. Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie kan de overheid via NL Alert mensen via de mobiele telefoon informeren. De TU Delft onderzoekt hoe ze de berichten voor NL Alert zo geschikt mogelijk kunnen maken. Signaal roept dove en slechthorende mensen op mee te doen aan het webexperiment (vragenlijst), zodat NL Alert maximaal toegankelijk wordt voor doven en slechthorenden! Lees meer

Alarmering rampen ook via sociale media

Alarmering rampen ook via sociale media donderdag 1 september 2011 De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gaat vanaf zaterdag burgers ook via sociale media waarschuwen in het geval van een calamiteit. Mensen kunnen bijvoorbeeld via Twitter of Facebook een waarschuwing krijgen dat ze binnen moeten blijven en ramen en deuren moeten sluiten. Ook gaat zaterdag de website RijnmondVeilig.nl online waar berichten op worden geplaatst. Lees meer

Dringend proefpersonen NL Alert gezocht

Dringend proefpersonen NL Alert gezocht donderdag 25 augustus 2011 Ben je doof of slechthorend, woon of werk je in Rotterdam, Den Haag, Enschede of Zoetermeer, en heb je een mobiele telefoon? Dan ben jij misschien de geschikte tester voor NL Alert! Doe mee en mail ons! Lees meer

Inzet Signaal beloond: NL Alert wordt deze zomer ingevoerd

Inzet Signaal beloond: NL Alert wordt deze zomer ingevoerd dinsdag 19 april 2011 NL Alert is de naam van het Nederlandse alarmeringssysteem met de Cell Broadcast-techniek. Deze alarmering zendt tekstberichten op mobiele telefoons en is dus ook voor doven en slechthorenden toegankelijk. Deze week werd bekend dat NL Alert deze zomer ingevoerd wordt. Signaal is bijzonder blij met dit resultaat! Lees meer

Kamervragen n.a.v. Signaal-enquête beantwoord

Kamervragen n.a.v. Signaal-enquête beantwoord zaterdag 5 maart 2011 De kamervragen over burgeralarmering van dove en slechthorende burgers zijn beantwoord. Lees meer

Kamervragen n.a.v. Signaal-enquête over alarmering doven en slechthorenden

Kamervragen n.a.v. Signaal-enquête over alarmering doven en slechthorenden vrijdag 4 februari 2011 In januari voerde Signaal een enquête uit onder doven en slechthorenden in Noord-Brabant en Zuid-Holland Zuid, die te maken hadden met de ramp in Moerdijk. Hieruit bleek dat de overheid 97% van de dove en slechthorende burgers niet bereikt met de huidige vorm van alarmering, waardoor deze bevolkingsgroep onnodige extra risico's loopt. En dat terwijl er een techniek bestaat om hen wel te bereiken bij alarmering. De uitkomsten van deze Signaal-enquête leidde tot onderstaande kamervragen. Lees meer

Signaal-enquête leidt tot Kamervragen over alarmering doven en slechthorenden

Signaal-enquête leidt tot Kamervragen over alarmering doven en slechthorenden zondag 16 januari 2011 Naar aanleiding van de Signaal-enquête over de alarmering van doven en slechthorenden bij calamiteiten, gaat de SP Kamervragen stellen. Deze aankondiging deed Tweede Kamer-lid Henk van Gerven. Hij vraagt zich af waarom de invoering van het cell broadcoasting-systeem zo lang moet duren. Aanleiding voor zijn zorg is de enquête van Signaal onder inwoners van het gebied rond Moerdijk. Daarin bleek dat 48 van de 68 respondenten later dan de rest van de bevolking op de hoogte geraakte van de calamiteit. In 21% van de gevallen liep dat op tot 2-5 uur later, in 15% zelfs tot een halve dag of meer. Lees meer

Dove en slechthorende burgers niet gealarmeerd bij ramp Moerdijk

Dove en slechthorende burgers niet gealarmeerd bij ramp Moerdijk vrijdag 14 januari 2011 Over de gevolgen van de ramp bij Moerdijk is nog veel onduidelijkheid. Zeker is dat doven en slechthorenden grote extra risico’s liepen. Dat zegt Signaal, een samenwerkingsverband van de landelijke organisaties van deze doelgroep. Uit een enquête die Signaal uitvoerde, blijkt dat veel dove en slechthorende burgers in de getroffen regio sirenes en luidsprekers niet hoorden en pas uren later dan de andere inwoners op de hoogte waren van de ramp. Wie wel wist dat er iets aan de hand was, had vaak geen idee wat er gebeurd was en wat de instructies waren. Een schokkend gegeven en een potentieel levensbedreigende situatie. Lees meer

Enquête burgeralarmering brand Moerdijk

Enquête burgeralarmering brand Moerdijk woensdag 5 januari 2011 Signaal wil inventariseren wat de ervaringen van de dove en slechthorende burgers in de getroffen regio's zijn. Welke alarmering en informatie is toegankelijk en welke niet? Lees meer

© 2022 Soap & Signaal