Home » Nieuws » Dokters van de toekomst leren gebarentaal

Dokters van de toekomst leren gebarentaal

woensdag 6 juni 2012Een dokter moet ook met een dove of slechthorende patiënt een goed consult kunnen voeren. Dat vinden de organisatoren van de cursus Breaking the Silence in Maastricht. Hun doel is om geneeskundestudenten gebaren te leren die hen in staat stellen om een consult te voeren met een dove of slechthorende patiënt.

Dokters van de toekomst leren gebarentaalMet anderhalf miljoen doven en slechthorenden in Nederland krijgt iedere arts minstens één keer te maken met een patiënt die doof of zeer slechthorend is. Hoe deel je je consult dan in? Zijn alle communicatielessen dan nog wel toepasbaar? Uit onderzoek is gebleken dat dove mensen bijna altijd de spreekkamer van de dokter verlaten met het gevoel dat ze niet alles begrepen hebben. Dove mensen gaan in het algemeen zuinig om met hun toebedeelde tolkuren en hebben daarom de neiging om minder snel naar de dokter te gaan.

Kun je hier als arts zelf iets aan doen? Ja, vinden de organisatoren van Breaking the Silence (BTS). Als dokter kun je zelf de toegankelijkheid van je diensten verbeteren door gebaren te leren. De werkgroep Medisch Onderwijs organiseert daarom de cursus medische gebarentaal voor geneeskundestudenten: Breaking the Silence. Tijdens deze cursus leren ze niet alleen de beginselen van gebarentaal, maar krijgen ze ook inzicht in de leefsituatie van doven en slechthorenden. De lessen zullen afgewisseld worden met enkele lezingen en ze krijgen een werkboek en DVD om thuis te oefenen. Na afloop van de cursus is er een gelegenheid om een eenvoudig consult te oefenen met een dove patiënt. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat.

Naast het leren van gebaren wordt in een tweetal lezingen ook aandacht besteed aan de medische kant van slechthorendheid en aan de Dovencultuur. ‘We willen dat de studenten zich ervan bewust zijn dat je als arts ook een dove of slechthorende patiënt voor je kunt hebben. Door zelf gebaren te gebruiken, is het contact met de patiënt beter en het bevordert zeker ook de vertrouwensband tussen arts en patiënt,’ vertelt Kuno Slagmolen, nationaal coördinator van het project.

Om het geleerde daadwerkelijk in praktijk te kunnen brengen, is het van groot belang om te oefenen met de aangeleerde gebaren. De organisatie is daarom op zoek naar simulatiepatiënten. Ben je vloeiend in Nederlandse Gebarentaal (NGT) en heb je interesse om mee te werken aan dit project bij jou in de buurt? Neem dan contact op met de stad van je voorkeur of met bts@ifmsa.nl voor meer informatie.

Breaking The Silence is een project van de International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Dit project wordt niet alleen op alle geneeskundefaculteiten in Nederland georganiseerd, maar ook op geneeskundefaculteiten over de hele wereld. De volgende cursus start in oktober 2012. Meer info: www.ifmsa.nl.

Bronnen:
IFMSA
Doof.nl

© 2022 Soap & Signaal