Home » Nieuws » Dove en slechthorende Belgen pleiten voor wetgeving en verbetering toegankelijkheid van telefonie en 112

Dove en slechthorende Belgen pleiten voor wetgeving en verbetering toegankelijkheid van telefonie en 112

woensdag 9 december 2015Waar Signaal namens het Platform Doven, Slechthorenden, TOS al lange tijd bovenop de ontwikkelingen rond toegankelijkheid van telecom en 112 zit, roeren nu ook onze zuiderburen zich. In een omstandig advies aan zowel de Vlaamse als de federale regering vraagt de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal om gelijkwaardige telecommunicatiemogelijkheden voor doven en slechthorenden.


Signaal meldde onlangs nog dat er in Nederland nieuwe testen nodig zijn om de bereikbaarheid van het alarmnummer 112 met speciale Total Conversation-software via computer, tablet of smartphone te testen. Dove en slechthorende bellers konden niet (goed) contact krijgen met het alarmnummer. Volgens de Rijksoverheid zouden de problemen opgelost zijn, maar dit moet volgens Signaal dus eerst getest worden. Doordat in de Telecomwet de toegankelijkheid van telecommunicatie voor doven en slechthorenden is opgenomen, is dat ook hierbij een stok achter de deur om ook te zorgen voor kwaliteit daarvan. In België is men echter nog helemaal niet zover met de verankering van Total Conversation in de wetgeving. Een adviescommissie in het Vlaams Parlement, bestaande uit experts inzake gebarentaal, luidt nu de noodklok.
         
Het huidige systeem met ‘telecomtolken’ Vlaamse Gebarentaal kent ernstige beperkingen, zo meldt de adviescommissie aan het persagentschap Belga. De tolkdienst is maar enkele uren per dag bereikbaar. De Vlamingen verwijzen nu naar dezelfde EU-richtlijn uit 2009 die in Nederland is gebruikt voor de Telecomwet. De federale regering had deze richtlijn al vier jaar geleden moeten implementeren in de wetgeving. De adviescommissie formuleert nu een aantal wetgevende, financiële en technische aanbevelingen. Zo wordt onder meer om een dienstverlening van 24 uur per dag verzocht, met minimumwachttijden en met inbegrip van teksttelefonie (RTT, waarbij tekst onmiddellijk letter per letter zichtbaar wordt). Er wordt ook voorgesteld om audio, video en RTT tegelijk te gebruiken en volgens internationale telefoniestandaarden (Total Conversation). In Nederland is vanaf oktober 2013 tekstbemiddeling van KPN Teletolk 24 uur per dag beschikbaar via Total Conversation.
         
Signaal hoopt dat dit allemaal snel opgepakt wordt zodat ook dove en slechthorende Belgen betere toegang krijgen tot telefonie en natuurlijk het noodnummer 112. Intussen blijft Signaal namens het Platform Doven, Slechthorenden en TOS in Nederland verder pleiten voor de implementatie van de REACH 112-richtlijnen en verbetering van de toegankelijkheid van 112 voor doven en slechthorenden.

© 2021 Soap & Signaal