Home » Nieuws » Is uw mobiele telefoon klaar voor NL-Alert?

Is uw mobiele telefoon klaar voor NL-Alert?

donderdag 24 januari 2013De overheid zendt op maandag 4 februari rond 12.00 uur het eerste NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. NL Alert is een toegankelijk waarschuwings-en alarmeringssysteem dat in 2012 landelijk werd ingevoerd. NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers met tekstberichten via de mobiele telefoon te informeren bij een ramp of crisis. SIGNAAL heeft zich herhaaldelijk ingezet voor de invoering van NL-Alert. Omdat deze alarmeringsvorm visueel is, is het zeer geschikt voor doven en slechthorenden. Stel uw mobiel in op NL Alert en controleer of het bericht goed aankomt.

Is uw mobiele telefoon klaar voor NL-Alert?

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.


Controleberichten

In het controlebericht dat op 4 februari wordt verstuurd, zal duidelijk aangegeven zijn dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen. Als u het controlebericht ontvangt, is uw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Zo bent u er zeker van dat u op de hoogte bent als u zich in de directe omgeving van een noodsituatie bevindt. In 2013 zendt de overheid drie controleberichten uit: op 4 februari, 6 mei en 4 november.

 

Stel uw mobiele telefoon in!

Nederland is het eerste land ter wereld waar dit systeem landelijk wordt ingevoerd. Op dit moment is meer dan de helft van alle mobiele telefoons in staat een NL-Alert bericht te ontvangen. Dat betekent dat ruim 11 miljoen mobiele telefoons NL-Alert al kunnen ontvangen. De komende jaren zal dit aantal verder oplopen.
Bijna alle mobiele telefoons zonder internet (2G) kunnen nu al NL-Alert ontvangen. Alle aanbieders van mobiele telefonie in Nederland ondersteunen NL-Alert voor het 2G netwerk. Van de smartphones (3G) die de afgelopen drie jaar op de markt zijn gekomen is gemiddeld 55% van de toestellen technisch geschikt om NL-Alert te ontvangen. Dit percentage neemt volgens de overheid elk jaar toe.

Wie wil weten of zijn mobiel NL-Alert al kan ontvangen, kan dat nagaan op www.nl-alert.nl . Klik op de knop 'NL-Alert instelhulp' en klik op het merk van uw mobiele telefoon.

 

NL Alert uitermate geschikt voor doven en slechthorenden

Na de giframp in Moerdijk op 5 januari 2011, heeft Signaal zich hard gemaakt voor geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden. De huidige alarmering, sirenes en luidsprekers, zijn ongeschikt voor hen, zo bleek uit een enquête van Signaal. De overheid, die de taak heeft alle burgers te alarmeren, had deze groep niet bereikt! Doven en slechthorenden zijn eerder gebaat bij (aanvullende) visuele alarmeringsvormen. NL alert is daarvoor zeer geschikt: het is een uiterst betrouwbare alarmering die via tekstberichten op de mobiele telefoon alle burgers informeert over rampen in de buurt. U hoeft zich bovendien niet aan te melden: NL-Alert werkt op basis van cell-broadcastberichten en niet met sms-berichten. Zij worden verzonden via de zendmasten van de mobiele telefonieaanbieders. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk over-belast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Dit aantal loopt de komende tijd snel op. Signaal is ontzettend verheugd dat deze alarmeringsvorm groen licht kreeg en nu van start gaat!Signaal maakte al eerder een factsheet over NL-Alert.

Bronnen:
NL-Alert
Rijksoverheid
Signaal
Security.nlNL-Alert (burgeralarmering bij calamiteiten) is niet hetzelfde als Burgernet (gemeentelijke signalement inbraak of vermissing, etc.) of Amber Alert (kindervermissingen).

© 2021 Soap & Signaal