Home » Nieuws » Kamervragen gesteld rond aanbieders van Total Conversation

Kamervragen gesteld rond aanbieders van Total Conversation

donderdag 15 mei 2014De bemiddelingsdienst KPN Teletolk is inmiddels al ruim een half jaar operationeel. In november 2013 werden er diverse Kamervragen gesteld rondom het functioneren van de dienst, die toen net ‘in de lucht’ was. Maar ook nu, een half jaar later, worden er Kamervragen gesteld. Astrid Oosenburg en Otwin van Dijk (beiden PvdA) hebben aan de minister van Economische Zaken vragen gesteld over het gebruik van open standaarden bij de doventolkdienst KPN Teletolk.

Kamervragen gesteld rond aanbieders van Total Conversation
De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, rondom telecom verenigd in Signaal, zijn erg blij met de invoering van KPN Teletolk. Deze nieuwe tekst- en beeldbemiddelingsdienst is een grote verbetering ten opzichte van de situatie van voor 1 oktober 2013 en dat is te danken aan een wettelijke verankering van recht op toegang tot telecom voor mensen met een beperking. Dat de politiek nu ook toekijkt of de wet ten volle wordt nageleefd, is ook iets dat Signaal toejuicht. Het gaat namelijk nog niet goed genoeg.

Aanbieders
Al voor de oprichting van KPN Teletolk heeft Signaal aangedrongen op het betrekken van meerdere aanbieders van Total Conversation bij de technische voorbereiding (zie nieuwsoverzicht). Het was bij zowel KPN als Signcall, maar ook bij het ministerie van Economische Zaken bekend dat de (Franse) leverancier Ivès actief was op de Nederlandse markt. Ivès heeft meegewerkt in het project Kwaliteit Teletolk (www.kwaliteitteletolk.nl) en zij hebben de software geleverd voor Tolkmatch, de tolk op afstand applicatie van Tolknet.

Signaal betreurt dat haar adviezen destijds in de wind zijn geslagen maar veel erger is dat nu, bijna een jaar na dato, er nog steeds problemen zijn om Ivès toegang te geven tot KPN Teletolk. Hoewel het begrijpelijk is dat er bij een dergelijke nieuwe dienst onvoorziene technische problemen voorkomen, is het niet te rechtvaardigen dat doven en slechthorenden geen enkele keuze hebben bij de aanschaf van software. Het feit dat deze software geleverd wordt door dezelfde leverancier die het systeem van KPN Teletolk heeft ontwikkeld, is op zijn minst opmerkelijk. 

Signaal heeft er vertrouwen in dat de minister als reactie op de Kamervragen de juiste maatregelen zal nemen. Verder is Signaal benieuwd naar uw mening over de nieuwe beeld- en tekstbemiddelingsdienst is. Meld u daarom hier aan voor het Teletolkgebruikerspanel.

De belangenorganisaties zetten zich via Samen Sterk in voor diverse thema’s, waaronder telecommunicatie en spoedeisende hulp.

© 2021 Soap & Signaal