Home » Nieuws » Nieuwe kamervragen over uitblijven telefonie voor doven en slechthorenden

Nieuwe kamervragen over uitblijven telefonie voor doven en slechthorenden

maandag 4 juni 2012Tweede Kamerlid Esmé Wiegman (CU) wil van minister Verhagen weten welke stappen hij heeft genomen om doven en slechthorenden weer gebruik te laten maken van tekst- en beeldtelefonie. Ze heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Nieuwe kamervragen over uitblijven telefonie voor doven en slechthorendenWiegman vroeg eerder al, tijdens het vragenuur van 15 mei, aandacht voor de zorgelijke situatie. Ze wil nu - samen met haar collega Jetta Klijnsma (PvdA) - weten wat de minister ondertussen heeft ondernomen. Door de financiële problemen van AnnieS hebben doven en slechthorenden geen mogelijkheid meer om mobiel te (tekst)bellen. Hierdoor lopen tegen heel wat obstakels aan, want veel instanties zijn enkel telefonisch bereikbaar. Bovendien kunnen ze 112 niet meer bereiken.


Wiegman diende deze vragen in bij minister Verhagen:
Vraag 1: Herinnert u zich uw uitspraak tijdens het vragenuurtje op 15 mei jongstleden over de teksttelefoondienst van AnnieS: “Ik zal er alles aan doen om te bekijken hoe wij als overheid eraan kunnen bijdragen om de bestaande voorziening op peil te houden?” Vraag 2: Welke stappen zijn er door u sinds 15 mei jongstleden ondernomen zodat doven en slechthorenden weer teksttelefonie tot hun beschikbaarheid hebben? Vraag 3: Hoe wordt ervoor gezorgd dat verdere introductie van nieuwe beeldtelefonie in Nederland niet stil komt te liggen?
Minister Verhagen heeft nu drie weken de tijd om een antwoord te geven op deze vragen.


Bron: Website Esmé Wiegman

© 2022 Soap & Signaal