Home » Nieuws » Onderzoeksrapport alarmeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties

Onderzoeksrapport alarmeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties

dinsdag 12 september 2017De overheid heeft onderzoek laten doen naar het alarmeren en informeren van kwetsbare burgers bij crisissituaties. Ook doven en slechthorenden zijn geraadpleegd voor dit onderzoek. Platform Doven, Slechthorenden en TOS hoopt dat de overheid het onderzoeksrapport gebruikt om burgeralarmering voor iedereen en in het bijzonder doven en slechthorenden meer toegankelijk te maken.


Bij een crisissituatie kun je denken aan een overstroming, een chemische fabrieksbrand of een terroristische aanslag. De (lokale) overheid moet dan iedereen die in de buurt is kunnen waarschuwen. Bij een overstroming kan het gaan om uitleg over een evacuatie. Bij een brand waar giftige stoffen vrij kunnen komen, moeten mensen weten dat ze ramen en deuren moeten sluiten. En bij een aanslag wil iedereen natuurlijk graag weten waar je een veilig heenkomen kunt vinden.

Maar hoe is dat voor kwetsbare groepen zoals ouderen, anderstaligen en mensen met een beperking? Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van de Rijksoverheid liet dit onderzoeken door onderzoekers van de Universiteit van Twente. De onderzoekers spraken ook met doven en slechthorenden.

De bevindingen zijn gepubliceerd in een stevig onderzoeksrapport.

 

© 2022 Soap & Signaal