Home » Nieuws » Opstelten verhult ernstige toegankelijkheidsproblemen bij alarmcentrale

Opstelten verhult ernstige toegankelijkheidsproblemen bij alarmcentrale

woensdag 6 augustus 2014Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) beantwoordde onlangs Kamervragen van Nine Kooiman van de SP over de voortdurende problemen rondom de bereikbaarheid van het 112-alarmnummer voor doven en slechthorenden. SIGNAAL vond deze antwoorden teleurstellend.

Opstelten verhult ernstige toegankelijkheidsproblemen bij alarmcentrale
Opstelten geeft in zijn antwoorden aan dat ‘met de Signcall app het mogelijk is om 24 uur per dag, 7 dagen per week 112 rechtstreeks te bereiken middels tekst met een smartphone, tablet, laptop of PC,’ maar zegt tegelijkertijd dat ‘er tijdens het testen van de Signcall app is geconstateerd dat er een risico is op verstoorde gesprekken.’ Dit komt op SIGNAAL tegenstrijdig over: enerzijds beweren dat 112 via de Signcall app 24/7 bereikbaar is en anderzijds zeggen dat er een risico is op verstoorde gesprekken en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. De minister zaait hiermee verwarring: is 112 nu wel of niet 24/7 middels tekst rechtstreeks te bereiken met de Signcall app? 

REACH112
Opstelten noemt een ‘risico op verstoorde gesprekken bij gebruik van de Signcall app.’ SIGNAAL vindt het storend dat de minister niet de werkelijke onderliggende oorzaak van de verbindingsproblemen benoemt: de alarmcentrale heeft nog steeds niet Total Conversation geïmplementeerd volgens de aanbevelingen van REACH112. SIGNAAL pleit al langer voor deze oplossing. Deze oplossing is al jaren bekend bij de KLPD (Nationale Politie), dat ook participeerde in het Europese REACH112-project.  

Minister Opstelten rept met geen enkel woord over REACH112. Hij negeert daarmee de duidelijke boodschap die het Europees Parlement al in november 2011 uitsprak: maak 112 snel toegankelijk met Total Conversation. Opstelten negeert ook de adviezen van SIGNAAL, dat spreekt namens de samenwerkende belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. Opstelten verwacht dat ‘een oplossing voor het risico op verstoringsproblemen binnen enkele maanden wordt gerealiseerd.’ Hieruit blijkt geen urgentie om deze kwestie voortvarend aan te pakken.

Daarnaast wekt Opstelten de indruk dat het hier om enkel een verstoringsprobleem gaat, terwijl er bij de alarmcentrale fundamenteel iets mis is. Heeft men dan niks geleerd van de fatale gevolgen van de overstap van 06-11 naar 112 in 1997, toen de alarmcentrale gewoonweg vergat (!) de teksttelefoon mee te verhuizen naar het nieuwe alarmnummer? Opstelten lijkt met zijn opstelling een ernstig en levensgevaarlijk probleem, namelijk dat tienduizenden doven en slechthorenden nog steeds geen toegang hebben tot het alarmnummer, te bagatelliseren.

Drempel
De minister geeft verder aan dat er ‘bij de politie geen incidenten bekend zijn, waaruit blijkt dat gebruikers van de Signcall app hinder hebben ondervonden bij het bellen van het alarmnummer 112 als gevolg van een trage of haperende verbinding.’ Volgens SIGNAAL is dat niet zo raar, omdat nog maar slechts enkele honderden doven en slechthorenden over de Signcall app beschikken. Voor veel doven en slechthorenden ligt de drempel (te) hoog om aan de software te komen, omdat een softwarelicentie via de zorgverzekeraar moet worden aangevraagd, waarvoor zij soms  speciaal een afspraak moeten maken bij een audioloog om een audiogram te laten maken als bewijs voor gehoorverlies.

Van actieve gebruikers kreeg SIGNAAL meldingen dat de mobiele Signcall app (op tablet of smartphone) niet (altijd goed en betrouwbaar) functioneert. Zij gebruiken de app daardoor helemaal niet (meer) en/of durven er niet 112 mee te bellen. Volgens SIGNAAL zijn er naar schatting hooguit 300 personen die via de mobiele Signcall app 112 (zouden kunnen en/of durven) bellen in geval van nood. De kans dat een van die mensen 112 belt en vervolgens een klacht indient bij de politie wanneer dat niet lukt, is statistisch gezien dus te verwaarlozen.

Door alle veranderingen en onduidelijkheden van de afgelopen twee jaar rondom de bereikbaarheid van het alarmnummer, maar ook rondom de vernieuwde bemiddelingsdienst, de issues met interoperabiliteit en de vergoeding van software door zorgverzekeraars weten veel doven en slechthorenden niet goed meer waar ze aan toe zijn. Dit verklaart waardoor we het aantal gebruikers van de Signcall app en het gebruik van KPN Teletolk nou niet bepaald enthousiast kunnen noemen. Velen nemen door alle onzekerheid en onduidelijkheid niet eens meer de moeite om via een omslachtige weg aan de app te komen of durven het simpelweg niet aan om naar 112 te bellen. Om die redenen kunnen tienduizenden doven en slechthorenden nog steeds niet betrouwbaar en met zekerheid het alarmnummer bereiken.

Testen
SIGNAAL pleit nogmaals voor een snelle doch zorgvuldige implementatie van de REACH112-oplossing. Daarnaast moeten de overheid en de Nationale Politie maatregelen nemen om de onzekerheid en angst onder doven en slechthorenden over de bereikbaarheid van 112 weg te nemen. Dat kan volgens SIGNAAL bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid aan te bieden het bellen met het alarmnummer te testen, zodat zij met eigen ogen kunnen zien of, dat en hoe het werkt. Ook acht SIGNAAL het noodzakelijk dat er goede en toegankelijke voorlichting (met ondertiteling en in gebarentaal) wordt aangeboden aan doven en slechthorenden hoe zij 112 kunnen bereiken. 

© 2020 Soap & Signaal