Home » Nieuws » Samen Sterk voor kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers

Samen Sterk voor kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers

donderdag 7 november 2013Een projectteam van Dovenschap presenteerde namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden op Wereld Doven Dag (21 september) officieel de ĹKwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikersĺ (KTT). De criteria zijn opgesteld op basis van onderzoek en input van tolkgebruikers en tolken en moeten leiden tot teletolk-diensten die een gelijkwaardige(r) deelname van doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking aan de samenleving bewerkstelligen. Met de kwaliteitscriteria kunnen de nieuwe teletolkdiensten de wensen van gebruikers direct in de praktijk toepassen.

Samen Sterk voor kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers
De onlangs gelanceerde bemiddelingsdienst KPN Teletolk werkt volgens de standaarden van Total Conversation, waarmee simultaan video, spraak en tekst over en weer kan worden verzonden. “Wanneer Total Conversation ook gebruikt wordt voor diverse tolk op afstand-diensten, kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking voortaan één gestandaardiseerd communicatieapparaat voor alle vormen van teletolken gebruiken”, legt Wouter Bolier namens het projectteam KTT uit.  Teletolk
Het begrip ‘teletolk’ is de overkoepelende benaming voor telecomtolken en ‘tolk op afstand.’ Bij telecomtolken faciliteert een tolk of bemiddelaar een telefoongesprek tussen een horende en dove of slechthorende persoon. De dove of slechthorende gebruiker belt met telefoniesoftware en de horende persoon met een spraaktelefoon (zoals bij de bemiddelingsdienst KPN Teletolk).

Bij ‘tolk op afstand’ is een tolk niet fysiek aanwezig bij (een van) de personen waarvoor hij of zij tolkt. De tolk is via communicatieapparatuur met audio, video en tekst verbonden met de personen voor wie hij of zij tolkt. Dat kan op afroep (de tolkgebruiker kan op ieder gewenst moment gebruikmaken van een tolk die stand-by staat om meteen de tolkopdracht op afstand uit te voeren) of met een van tevoren aangevraagde afspraak (via Tolkmatch van Tolknet). De teletolk is een uitkomst, met name ook voor kortere gesprekken.
Via tolken op afstand heeft een tolk geen reisafstand en kan hij of zij alleen voor het moment zelf worden ingeschakeld, zonder ‘extra tijd’ (bijvoorbeeld wanneer de tolkgebruiker nog in de wachtruimte van de dokter zit). Zie voor meer informatie over verschillende vormen van teletolken www.kwaliteitteletolk.nl. Kwaliteit
In de Kwaliteitscriteria Teletolk zijn diverse criteria vastgelegd rondom de technische kwaliteit van de dienst, zoals dat de webcamera die de tolk gebruikt een helder en scherp beeld moet geven, maar ook meer praktische zaken. De omgeving waarin getolkt wordt, moet bijvoorbeeld licht zijn zodat de tolk goed zichtbaar is. Ook is het belangrijk dat de tolk iemand is met een tolkopleiding en beroepscode, zodat de tolkgebruiker goed wordt geholpen. De gebruiker moet bijvoorbeeld ook op de tolk kunnen vertrouwen bij het tolken van medische of andere vertrouwelijke gesprekken. U kunt de kwaliteitscriteria en meer informatie vinden op de website www.kwaliteitteletolk.nl.  

© 2021 Soap & Signaal