Home » Nieuws » Samen werken aan kwaliteitsverbetering tolken in justitiŽle situaties

Samen werken aan kwaliteitsverbetering tolken in justitiŽle situaties

woensdag 11 december 2013In justitiŽle situaties is het van groot belang dat doven en slechthorenden een gespecialiseerde gebarentolk of schrijftolk kunnen inzetten. Vijf organisaties uit het werkveld, waaronder Dovenschap namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, constateren dat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is. Daarom ondertekenden de vijf organisaties een intentieverklaring over de verbetering van de inzet van tolken in justitiŽle settings.

Samen werken aan kwaliteitsverbetering tolken in justitiŽle situaties
De organisaties signaleren dat er op dit moment te weinig gespecialiseerde tolken voor justitiële situaties zijn. Het is van belang voor dove en slechthorende tolkgebruikers dat hierin verandering komt. Alleen als de communicatie goed verloopt is de rechtspositie van mensen met en zonder hoorproblemen gelijkwaardig. Om dit te kunnen garanderen is kwaliteitsverbetering noodzakelijk.

Intentieverklaring
De betrokken organisaties publiceren na diverse gesprekken nu een gezamenlijke intentieverklaring over de kwaliteit van tolkinzet in justitiële en aanverwante situaties. Deze 5 organisaties zijn:
•    Dovenschap, namens de samenwerkende organisaties van tolkgebruikers (Dovenschap, FODOK, JongerenCommissie, Stichting Plotsdoven, NVVS, SH-Jong en
            FOSS).
•    NBTG (Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal)
•    Collectief justitietolken NGT
•    NSV (Nederlandse Vereniging voor Schrijftolken)
•    Stichting Tolknet

Ambities
In deze intentieverklaring zijn diverse ambities geformuleerd.
Professionalisering tolken: Over 4 jaar zijn er voldoende SIGV (Stichting Instituut van Gerechtstolken en vertalers)-geschoolde tolken, zodat voldaan kan worden aan de vraag.
Bewustwording: Alle betrokkenen zijn zich bewust van het belang van de inzet van een geschoolde gerechtstolk bij justitiële en aanverwante settings.
Tolkinzet: Over 4 jaar wordt bij elke justitiële en aanverwante tolksetting een gespecialiseerde tolk ingezet.

© 2020 Soap & Signaal