Home » Nieuws » Servicezuil NS niet geschikt voor slechthorenden en doven

Servicezuil NS niet geschikt voor slechthorenden en doven

vrijdag 23 augustus 2013De NS vraagt uw mening over de 'servicezuil' (soort praatpaal) op perrons. We roepen doven en slechthorenden op om bij vraag 5 in te vullen dat deze niet geschikt is voor slechthorenden en doven.

Servicezuil NS niet geschikt voor slechthorenden en doven

Wat is eigenlijk een servicezuil?

De NS servicezuil is bedoeld voor momenten waarop u een vraag heeft aan NS en er geen NS-medewerker in de buurt of aanwezig is. De zuilen zijn op NS-stations en -perrons te vinden. Het werkt als volgt: u drukt op de ‘info-knop’ en krijgt (dag en nacht) direct een medewerker van NS aan mondeling de lijn die u verder kan helpen voor vragen over b.v. reisinformatie, informatie over uw trein, verloren of gevonden spullen en uw reisproduct. Op de NS Servicezuil zit ook een SOS-knop. Deze is bedoeld voor noodgevallen. Wanneer u op deze knop drukt, krijgt u direct contact met onze veiligheidscentrale. U kunt deze knop bijvoorbeeld gebruiken bij onveilige situaties of ongevallen.

Dit systeem is echter niet geschikt voor slechthorenden en doven. We stellen voor een zuil met een beeldscherm te plaatsen, zodat de auditieve informatie ook visueel weergegeven wordt.

Nu de NS uw mening vraagt over de ‘servicezuil’ stellen we u voor bij vraag 5 in te vullen dat dit niet geschikt is voor doven en slechthorenden. U vindt de enquête hier.

© 2023 Soap & Signaal