Home » Nieuws » Signaal op de bres voor tekst- en beeldbemiddelingsdienst

Signaal op de bres voor tekst- en beeldbemiddelingsdienst

woensdag 23 januari 2013Eind 2013 komt er een nieuwe telefoon-bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden, met zowel tekst - als beeldbemiddeling. Signaal had frequent overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ) en zorgde voor het opnemen van Total Conversation in de wetgeving en het herzien van enkele afspraken. Toch zijn niet alle doelstellingen bereikt.

Signaal op de bres voor tekst- en beeldbemiddelingsdienst

Afgelopen jaar werd de Nederlandse Telecomwet gewijzigd, onder invloed van een Europese Richtlijn die zegt dat doven en slechthorenden gelijkwaardige telefonie moeten krijgen. In de visie van Signaal gaat het bij gelijkwaardige telefonie over drie zaken: de technische kant, de kwaliteit van de bemiddeling, en het maatschappelijk aspect.

De techniek achter gelijkwaardige telefonie

Op technisch vlak is het van belang dat doven en slechthorenden kunnen gaan bellen op gewone toestellen met tekst, video en audio tegelijk, in ‘real time’. Dit biedt een waaier aan communicatiemogelijkheden: gebaren(taal), spraakafzien, tekstbellen en auditieve waarneming. Bovendien heeft Signaal zich hard gemaakt voor Total Conversation-standaarden. Dat zijn internationale afspraken die mogelijk maken dat doven en slechthorenden zowel kunnen bellen als gebeld kunnen worden. Zo zit je niet vast op een ‘eiland’ zoals bij chat (MSN, Skype, etc.) zodat het alleen werkt als de twee gesprekspartners hetzelfde programma gebruiken.  Het Europese project REACH112 leerde dat Total Conversation-standaarden een goede manier zijn om die interoperabiliteit te waarborgen. Deze TC-standaarden dienen ook om per telefonie 112 te bereiken. In 2011-2012 heeft Signaal zich hier herhaaldelijk voor ingezet, en uiteindelijk heeft het ministerie van EZ deze TC-standaarden in het najaar van 2012 vastgelegd in de wet. Dit is een belangrijke stap voor de toekomst: doven en slechthorenden zullen elkaar op gewone apparaten (smartphones, tablets, computers) kunnen bellen, in ‘real time’ tekst, audio en video.

Kwaliteit bemiddeling

Uiteraard is de kwaliteit van de bemiddeling van groot belang. Als een dove of slechthorende met een horende belt, dan dient die communicatie-overdracht goed te zijn. Daarom pleitte Signaal voor het inzetten van gediplomeerde schrijf- en gebarentaaltolken. Deze mensen zijn opgeleid, kennen de doelgroep en houden zich aan de ethische code. Signaal is er niet in geslaagd de inzet van schrijftolken als verplichting op te laten nemen in de wet. Voor tekstbemiddeling kunnen ook tekstoperatoren worden ingezet, net zoals bij de huidige KPN Teksttelefoon Bemiddelingsdienst (‘Teleplus’). Voor de beeldbemiddelingsdienst zal wel gebruik gemaakt worden van tolken NGT.

Een ander verschil tussen de tekst- en de beeldbemiddelingsdienst is de openingstijden. De tekstbemiddelingsdienst is altijd bereikbaar, terwijl het ministerie van EZ besloot dat de beeldbemiddelingsdienst slechts beperkte openingstijden hoeft te hebben.

Niets belet de toekomstige aanbieder van de tekst-en beeldbemiddelingsdienst om uiteindelijk toch schrijftolken in te schakelen en langere openingstijden te houden voor beeldbemiddeling. Uiteraard houdt Signaal de vinger aan de pols. 

Maatschappelijke rol van telefonie

Telefonie speelt in onze maatschappij een grote rol. Het is immers de snelste manier om met een ander ‘in real time’ in contact te komen. Op dit punt hebben doven en slechthorenden heel wat in te halen. Omdat er veel minder mogelijkheden waren, hebben ze telefonie nooit op dezelfde intensieve manier als horenden gebruikt. Signaal vindt dat de doelgroep de nieuwe mogelijkheden zo veel mogelijk moet kunnen verkennen en benutten. Hopelijk deelt de toekomstige aanbieder deze visie. Daarom heeft Signaal gepleit voor een financiering waarbij de aanbieder er baat bij heeft dat de doelgroep intensief gebruik maakt van telefonie. Signaal hoopt op een gezonde strijd tussen meerdere marktpartijen bij de aanwijzingsprocedure, wat het beste resultaat voor de doelgroep zal opleveren.


Bron: Signaal

Signaal is een samenwerkingsverband van de NVVS, Dovenschap, Stichting Plotsdoven, FODOK, FOSS, Jongerencommissie en SH-Jong.

© 2021 Soap & Signaal