Home » Nieuws » SIGNAAL wil dat problemen met aanbieders Total Conversation snel worden opgelost

SIGNAAL wil dat problemen met aanbieders Total Conversation snel worden opgelost

dinsdag 3 juni 2014Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft gereageerd op recente Kamervragen van Astrid Oosenbrug en Otwin van Dijk van de PvdA over de toegankelijkheid van Total Conversation (TC) voor meerdere aanbieders. In zijn antwoorden stelt minister Kamp dat er ‘tot nu toe geen nieuwe aanbieders van Total Conversation-software zijn toegetreden tot de Nederlandse markt.’ Dit terwijl zijn collega minister Schippers (VWS) in december 2013 ons nog liet weten dat ‘er concrete signalen zijn dat een tweede aanbieder binnenkort de doelgroep van software kan voorzien.’ Hierbij een reactie van SIGNAAL.


Op dit moment is Signcall de enige aanbieder van TC-software in Nederland. Zij leveren de software voor de bemiddelingsdienst KPN Teletolk. De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, rondom telecom verenigd in SIGNAAL, vinden dat er geen technische of andere obstakels moeten zijn om ook andere aanbieders de mogelijkheid te geven om hun diensten op de Nederlandse markt te brengen. Juist omdat KPN Teletolk is gebaseerd op Total Conversation, de interoperabele internationale standaard voor internettelefonie. Minister Kamp laat ons in zijn antwoorden hierover weten dat ‘het zaak is dat de betrokken bedrijven de voorgeschreven standaarden met elkaar afstemmen’ en dat ‘beide partijen aanpassingen zullen moeten doen om volledige interoperabiliteit te bereiken waarbij de beste oplossing voor de gebruiker voorop moet staan.’

Toegankelijk
Dit ‘afstemmen’ en ‘aanpassen’ zou momenteel plaatsvinden met aanbieders Omnitor en IVèS. Voorts meldt Kamp: “De procedure met Omnitor is afgerond en er is aangetoond dat KPN Teletolk toegankelijk is voor het product EcTouch van Omnitor. Dit product wordt nog niet aangeboden op de Nederlandse markt.” Het Zweedse Omnitor, dat plannen heeft om naar Nederland te komen, liet SIGNAAL weten dat pas na een intense speurtocht, uitgebreide testen en een aantal aanpassingen de verbinding met KPN Teletolk mogelijk is geworden.

SIGNAAL vindt het een goede ontwikkeling dat een andere en nieuwe TC-aanbieder verbinding heeft weten te maken met KPN Teletolk, omdat dit goed is voor de keuzevrijheid van doven en slechthorenden. Maar omdat dit bedrijf nog niet op de Nederlandse markt actief is, heeft de gebruiker er niet veel aan. SIGNAAL constateert bovendien dat een ander bedrijf (dat al wel actiefs is op de Nederlandse markt) al vanaf oktober 2013 tevergeefs probeert haar TC-software te koppelen aan dat van KPN Teletolk. Het betreft het Franse bedrijf IVèS, een van de grootste TC-leveranciers in Europa, dat onder andere TC levert aan Tolkmatch van Tolknet in Nederland, SignVideo in Groot-Brittannië, Elision in Frankrijk en aan Europese Unie voor Doven voor het project Insign. Minister Kamp laat ons echter weten dat ‘de procedure met Ives nog niet is afgerond en er nog een aantal technische problemen moet worden opgelost.’

Meewerken
Minister Kamp beaamt dat ‘er is beoogd te voorzien in een open markt, waarop meerdere aanbieders van Total Conversation-software actief kunnen zijn.’ SIGNAAL heeft er altijd nadrukkelijk voor gepleit dat de overheid bij de nieuwe bemiddelingsdienst het uitgangspunt van Total Conversation zou gaan hanteren. De overheid heeft daar goed naar geluisterd. KPN Teletolk zou dan snel en makkelijk andere aanbieders de mogelijkheid moeten kunnen geven om ook de Nederlandse markt te betreden. SIGNAAL constateert nu dat KPN al ruim acht maanden bezig is om een bewezen TC-leverancier op KPN Teletolk aan te sluiten. IVèS vertelde SIGNAAL dat KPN onvoldoende meewerkt met het afstemmen en aanpassen waarover minister Kamp in zijn antwoorden vertelt. Volgens Kamp zou er binnen zes maanden een oplossing moeten zijn. SIGNAAL is zeer benieuwd, want daar is men dus al sinds oktober 2013 mee bezig!

Telecomwet
Kamp stelt verder dat KPN Teletolk voldoet aan de eisen van de Telecommunicatiewet. SIGNAAL is van mening dat er gerede twijfel is of Total Conversation wel volgens de Telecomwet is geïmplementeerd, nu een grote TC-leverancier nog altijd op technische obstakels stuit bij KPN Teletolk. Minister Kamp: “Voorts kan een partij zich tot de ACM, de toezichthouder op de naleving van de Telecomwetgeving, wenden, indien zij denkt dat de Telecommunicatiewet niet of niet correct wordt nageleefd.” SIGNAAL heeft in maart 2014 de ACM laten weten dat de Telecomwetgeving mogelijk niet correct wordt uitgevoerd en dat daardoor nieuwe marktpartijen, zoals IVèS, geen kans krijgen. SIGNAAL stuurde een uitgebreid technisch testverslag naar ACM. In dat testverslag staan zaken beschreven die bij KPN Teletolk niet (goed) functioneren. ACM antwoordde: ‘Omdat op dit moment het Ministerie van Economische Zaken hiermee bezig is stuur ik uw bericht door naar het Ministerie. Zij zullen het opnemen met KPN en/of nWise.’ Volgens SIGNAAL is het juist een taak van ACM een en ander nader te onderzoeken en eventueel corrigerend op te treden.

SIGNAAL verwacht dat KPN Teletolk actief meewerkt aan interoperabiliteit met andere TC-aanbieders. SIGNAAL hoopt dat de overheid, (financieel) verantwoordelijk voor de beeld- en tekstbemiddelingsdienst, zorgt dat KPN Teletolk constructief ‘afstemt en aanpast’ in samenwerking met andere TC-aanbieders. En SIGNAAL wil tot slot ook dat ACM de naleving van de Telecomwet controleert.  

SIGNAAL is ook benieuwd naar uw mening over de nieuwe beeld- en tekstbemiddelingsdienst. Meld u daarom hier aan voor het Teletolkgebruikerspanel.
De belangenorganisaties zetten zich via Samen Sterk in voor diverse thema’s, waaronder telecommunicatie en spoedeisende hulp.

 

© 2021 Soap & Signaal