Home » Nieuws » Slechthorende en dove OV-chipkaartgebruikers gezocht voor tests met kaartlezers

Slechthorende en dove OV-chipkaartgebruikers gezocht voor tests met kaartlezers

dinsdag 8 oktober 2013Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opdracht gegeven om te onderzoeken welke wijzigingen aan de OV-chipkaartlezers gewenst en/of mogelijk zijn om een betere uniformiteit en een betere afstemming op het gebruik door mensen met een beperking te bereiken. Eén van de onderdelen van het onderzoek is een test van het gebruik van OV-chipkaartlezers op stations (paaltjes/poorten) en in bus en tram. Hiervoor zoekt Vilans slechthorende en dove reizigers die willen helpen testen.

Slechthorende en dove OV-chipkaartgebruikers gezocht voor tests met kaartlezersIn het kader van een ontwerpproces worden er mogelijk wijzigingen aangebracht in de informatie op het scherm en door signaleringslampen. Reizigers kunnen in de test hun mening geven over deze wijzigingen. De te testen wijzigingen worden gesimuleerd weergegeven op een tablet dat vergelijkbaar met de huidige plaatsing van het scherm van huidige OV-chipkaartlezers wordt geplaatst.

Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg, is namens het betrokken onderzoeksbureau op zoek naar slechthorende en dove reizigers die ervaring hebben met zelfstandig reizen met OV (trein, tram, bus) en zelfstandig gebruiken van de OV-chipkaart. De testpersonen moeten mogelijke huidige problemen/hinder bij het gebruik van de kaartlezers kunnen aangeven en bij de test inhoudelijke feedback op getoonde wijzigingen kunnen geven. Het gaat dus niet om algemene klachten over het gebruik van de OV-chipkaart, maar puur om ervaringen rond het gebruik van de kaartlezers. De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden stellen het op prijs dat mensen met een auditieve beperking gevraagd wordt naar hun ervaringen met de huidige kaartlezers en de mogelijke wijzingen. De test vindt plaats bij Vilans, Catharijnesingel 47 in Utrecht (vlakbij het Centraal Station) in november of begin december. De test wordt individueel per persoon uitgevoerd en duurt circa 1 uur per persoon (intake vragen, uitvoering test en vragen achteraf). Deelnemers krijgen een deelnemersvergoeding van €25,- en reiskostenvergoeding. U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar h.vanginkel@vilans.nl.

© 2023 Soap & Signaal