Home » Nieuws » Staatssecretaris kiest wederom KPN als bemiddelingsdienst

Staatssecretaris kiest wederom KPN als bemiddelingsdienst

maandag 17 september 2018Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte op 12 september bekend dat zij KPN opnieuw voor vijf jaar heeft aangewezen als verzorger van de bemiddelingsdienst, tot 1 oktober 2023. De Staatssecretaris geeft tevens aan dat er een periodiek overleg komt tussen het Ministerie, Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (Platform) en KPN. In dit periodieke overleg kunnen knelpunten worden besproken. Het Platform is blij met deze nieuwe overlegmogelijkheid. De openingstijden van de beeldbemiddeling vindt het Platform onder de maat, omdat telecommunicatie voor dove mensen met Nederlandse Gebarentaal als moedertaal nog steeds niet 24 uur per dag toegankelijk is.


Toegang tot telefonie via bemiddelingsdienst
Met een beeld- en tekstbemiddelingsdienst kunnen doven, slechthorenden en personen met een spraakbeperking bellen met horende personen, bedrijven en met (overheids)organisaties. Wil je weten hoe de (huidige) telefonische beeld- en tekstbemiddelingsdienst KPN Teletolk werkt? Bekijk dan dit filmpje.

Kritiekpunten bespreken
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Staatssecretaris hoe zij als reactie op de brief van 25 juni van het Platform ‘het initiatief genomen heeft voor een gesprek met vertegenwoordigers van het Platform om zo de verschillende kritiekpunten te bespreken en te onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn.’ Zij heeft ‘voorgesteld om periodiek overleg in te voeren met de verzorger van de bemiddelingsdienst, een vertegenwoordiging vanuit het Platform en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.’ Na een goed gesprek met de Staatssecretaris en met de invoering van een periodiek overleg is het Platform optimistisch dat de meeste kritiekpunten op korte termijn naar ieders tevredenheid kunnen worden opgelost.

Openingstijden beeldbemiddeling onvoldoende
De openingstijden van de beeldbemiddeling worden weliswaar in de weekenden enigszins verruimd, maar naar het oordeel van het Platform is dit onvoldoende. Dove mensen die afhankelijk zijn van Nederlandse Gebarentaal kunnen tussen 20.00 uur en 07.00 uur niet in hun moedertaal bellen. Voor een flinke groep dove mensen die het (schriftelijk) Nederlands niet goed beheerst, is de Nederlandse Gebarentaal de enige toegankelijke taal. Door de beperkte openingstijden van de beeldbemiddeling kan een groep dove mensen ’s avonds en ’s nachts geen gebruik maken van de telecommunicatie. De Staatssecretaris is dan niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van 112, maar er zijn nog veel situaties, die weliswaar niet acuut over leven en dood gaan, waarin het niet kunnen bellen tot nare en stressvolle situaties leidt. Bijvoorbeeld wanneer dringend directe communicatie nodig is met de huisartsenpost of bij een overlijdensgeval van een familielid. De Staatssecretaris is juist wél verantwoordelijk voor de toegang tot telecommunicatie. Het Platform zal blijven aandringen op gelijkwaardige toegang tot telefonie. Ook voor dove mensen die de Nederlandse Gebarentaal gebruiken.

© 2022 Soap & Signaal