Home » Nieuws » Start Grote Museumactie 2012 Signaal

Start Grote Museumactie 2012 Signaal

woensdag 28 maart 2012Vierentwintig slechthorende en dove vrijwilligers zijn sinds vorige maand druk bezig met het samen in kaart brengen van de toegankelijkheid van ruim honderd musea in ons land. Dit in het kader van de grote museumactie, georganiseerd door Signaal.

Start Grote Museumactie 2012 Signaal

Waarom deze actie?

Veel musea zijn er zich niet van bewust hoe (on)toegankelijk ze zijn voor doven en slechthorenden. Vroeger was de informatie in musea toegankelijker voor slechthorenden en doven, omdat deze vrijwel geheel geschreven was. Maar de laatste tijd hebben musea de audiotour ontdekt: de bezoeker krijgt een geluidsdrager met een hoofdtelefoon en kan al rondlopend luisteren naar informatie over de expositie. Leuk voor horende mensen, ongeschikt voor de 1,5 miljoen slechthorende en dove museumbezoekers. Signaal wil met deze actie musea kennis laten maken met het begrip 'toegankelijkheid voor doven en slechthorenden'.

Om musea voor doven en slechthorenden toegankelijker te maken, wil Signaal hen informeren en wakker schudden. Musea worden geconfronteerd met bezuinigingen en gedwongen om meer eigen inkomsten te verwerven. Als musea voor doven en slechthorenden toegankelijker zijn, betekent dat voor hen een aanzienlijke vergroting van hun publieksbereik. Het is dus ook in hun eigen belang om toegankelijker te worden. Daarna krijgen ze advies op maat hoe ze hun museum toegankelijker kunnen maken.


Start actie

De grote museumactie van Signaal is officieel van start gegaan tijdens 
enkele bijeenkomsten in februari en maart. Signaal bood de vrijwilligers een handig instrument om de toegankelijkheid van musea vast te stellen: een checklist waarmee ze musea screenen op toegankelijkheid. Sinds maart gaan de vrijwilligers op pad om musea te adviseren om op creatieve, opvallende wijze toegankelijk te worden voor wie slecht of niet hoort.

 

Ervaringen

De eerste ervaringen kunnen al worden gemeld. Een reactie van een vrijwilliger die in maart op pad is gegaan: “Dit museum kun je veel toegankelijker maken door de film te ondertitelen in het Nederlands. En de audiotour is nu volledig ontoegankelijk. Een goede oplossing voor enkele slechthorenden is de halslus. Maar voorzien in tekstkaarten voor de audiotour is een zeer goedkoop alternatief!”
Een andere reactie: "
Aan de balie gaat het meestal al mis. Ik versta de museummedewerker niet zo vlot. Het is opvallend hoe weinig museummedewerkers iets weten over toegankelijkheid. Dat kan beter."

 

Mogelijke oplossingen

Musea kunnen hun toegankelijkheid vergroten door bijvoorbeeld films te ondertitelen, audiotours te voorzien van halslussen, het aanleggen van een ringleiding in de filmzaal. Soms zijn er ook enkele kleinere haast kosteloze inspanningen, zoals het ter beschikking stellen van de teksten van audiotours. Voor musea die echt willen scoren zijn ook veel nieuwe technieken aantrekkelijk geworden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een rondleiding door het museum met een tablet (iPad) waarop de geschreven teksten staan, en waarop filmpjes in gebarentaal verschijnen?

Wat gebeurt er nu al?

“Enkele musea doen nu al inspanningen. Zo is er het Rijksmuseum in Den Haag of FOAM in Amsterdam, die rondleidingen voor slechthorenden of doven organiseren. Soms is dat een mooi initiatief als musea niets structureels wensen te doen, maar zichzelf wel eens in de spotlight willen plaatsen door een rondleiding voor slechthorenden en doven te organiseren. Ook dat is een vorm van toegankelijkheid. Elke stap is er één en ook deze stap zullen wij stimuleren. Hoorwijzer.nl laat zien welke musea ringleiding hebben, en of deze van goede kwaliteit is. Ook in het buitenland zijn er enkele mooie voorbeelden: het Atomium in Brussel heeft rondleidingen in geschreven teksten (Nederlands, Frans, Engels, Duits) en diverse gebarentalen op een iPad. Dat is gelijkwaardige toegang, en het is bovendien erg leuk om met een hip ding door het museum geloodst te worden,” vertelt Signaal.

Voortgang

In juli zal Signaal een tussentijdse rapportage geven om de voortgang van de actie onder de aandacht te brengen.


Eind 2012 maakt het team van museumadviseurs van Signaal een top 5 van de meest toegankelijke musea voor doven en slechthorenden in Nederland, en wordt er een prijs uitgereikt voor het meest toegankelijke museum 

© 2022 Soap & Signaal