Home » Nieuws »

Nieuws Telecommunicatie

Ede als eerste gemeente beter telefonisch bereikbaar voor dove, slechthorende en spraakbeperkte personen

woensdag 3 oktober 2018 De gemeente Ede heeft op 1 oktober 2018 Klik voor Teletolk in gebruik genomen. Hiermee is deze gemeente beter telefonisch toegankelijk voor doven, slechthorenden en personen met een spraakbeperking. Lees meer

Staatssecretaris kiest wederom KPN als bemiddelingsdienst

maandag 17 september 2018 Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte op 12 september bekend dat zij KPN opnieuw voor vijf jaar heeft aangewezen als verzorger van de bemiddelingsdienst, tot 1 oktober 2023. De Staatssecretaris geeft tevens aan dat er een periodiek overleg komt tussen het Ministerie, Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (Platform) en KPN. In dit periodieke overleg kunnen knelpunten worden besproken. Het Platform is blij met deze nieuwe overlegmogelijkheid. De openingstijden van de beeldbemiddeling vindt het Platform onder de maat, omdat telecommunicatie voor dove mensen met Nederlandse Gebarentaal als moedertaal nog steeds niet 24 uur per dag toegankelijk is. Lees meer

Voornemen tot aanwijzing beeld- en tekstbemiddelingsdienst onacceptabel

maandag 25 juni 2018 Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS heeft kennis genomen van het definitieve voornemen tot aanwijzing van een bemiddelingsdienst van Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het Platform vindt het definitieve voornemen tot een aanwijzing onacceptabel en schreef daarom een brief met bezwaren aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Lees meer

Internetconsultatie nieuwe beeld- en tekstbemiddelingsdienst

maandag 16 april 2018 Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat een nieuwe tekst- en beeldbemiddelingsdienst aanwijzen. Deze dienst gaat per 1 oktober 2018 van start. Door middel van een internetconsultatie kunnen mensen reageren op het voornemen tot aanwijzing van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst. Lees meer

Evaluatierapport tekst- en beeldbemiddelingsdienst aangeboden aan Tweede Kamer

dinsdag 5 december 2017 Op 24 november 2017 heeft Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat het evaluatierapport over beeld- en tekstbemiddelingsdienst KPN Teletolk naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer

Oproep aan doven en slechthorenden: geef uw mening over de beeld- en tekstbemiddelingsdienst!

maandag 7 augustus 2017 Onderzoekers willen beeld- en tekstbemiddelingsdienst KPN Teletolk evalueren. Zij zijn benieuwd naar ervaringen en meningen van gebruikers en niet-gebruikers van de bemiddelingsdienst. SIGNAAL roept dove, slechthorende en doofblinde personen op om bij te dragen aan het evaluatieonderzoek. Lees meer

Verenigde Staten stappen over op Real-Time Tekst-telefonie

dinsdag 4 april 2017 De Federal Communications Commission (FCC) in de Verenigde Staten heeft aangekondigd dat de wet- en regelgeving rondom teksttelefonie wordt aangepast. De verouderde teksttelefonietechniek, in de VS bekend als TTY, wordt vervangen door het meer moderne Real-Time Text (RTT). In Nederland maken we daar al jaren gebruik van, ook voor contact met het alarmnummer 112. Lees meer

Dove en slechthorende Belgen pleiten voor wetgeving en verbetering toegankelijkheid van telefonie en 112

woensdag 9 december 2015 Waar Signaal namens het Platform Doven, Slechthorenden, TOS al lange tijd bovenop de ontwikkelingen rond toegankelijkheid van telecom en 112 zit, roeren nu ook onze zuiderburen zich. In een omstandig advies aan zowel de Vlaamse als de federale regering vraagt de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal om gelijkwaardige telecommunicatiemogelijkheden voor doven en slechthorenden. Lees meer

SIGNAAL wil dat problemen met aanbieders Total Conversation snel worden opgelost

dinsdag 3 juni 2014 Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft gereageerd op recente Kamervragen van Astrid Oosenbrug en Otwin van Dijk van de PvdA over de toegankelijkheid van Total Conversation (TC) voor meerdere aanbieders. In zijn antwoorden stelt minister Kamp dat er ‘tot nu toe geen nieuwe aanbieders van Total Conversation-software zijn toegetreden tot de Nederlandse markt.’ Dit terwijl zijn collega minister Schippers (VWS) in december 2013 ons nog liet weten dat ‘er concrete signalen zijn dat een tweede aanbieder binnenkort de doelgroep van software kan voorzien.’ Hierbij een reactie van SIGNAAL. Lees meer

Kamervragen gesteld rond aanbieders van Total Conversation

Kamervragen gesteld rond aanbieders van Total Conversation donderdag 15 mei 2014 De bemiddelingsdienst KPN Teletolk is inmiddels al ruim een half jaar operationeel. In november 2013 werden er diverse Kamervragen gesteld rondom het functioneren van de dienst, die toen net ‘in de lucht’ was. Maar ook nu, een half jaar later, worden er Kamervragen gesteld. Astrid Oosenburg en Otwin van Dijk (beiden PvdA) hebben aan de minister van Economische Zaken vragen gesteld over het gebruik van open standaarden bij de doventolkdienst KPN Teletolk. Lees meer

Nieuwe website Kwaliteit TeleTolk online; meld u aan voor het gebruikerspanel

Nieuwe website Kwaliteit TeleTolk online; meld u aan voor het gebruikerspanel donderdag 17 april 2014 In september 2013 presenteerde het projectteam van Kwaliteit TeleTolk (KTT) op Wereld Doven Dag de Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers. Met deze kwaliteitscriteria kunnen (nieuwe) teletolkdiensten de wensen van gebruikers direct in de praktijk toepassen. De criteria moeten uiteindelijk leiden tot teletolkdiensten die een gelijkwaardige(r) deelname van doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking aan de samenleving bewerkstelligen. Lees meer

Update Signcall-software

Update Signcall-software maandag 3 maart 2014 Signcall berichtte op woensdag 26 februari dat een vernieuwde versie van de software voor Android mobiele telefoons en tablets beschikbaar is. De software is te vinden en downloaden door te zoeken op ‘Signcall’ via de Google Play Store. Met deze toepassing kunnen doven en slechthorenden via Total Conversation gebruikmaken van de telefonische beeld- en tekstbemiddelingsdienst KPN Teletolk. Lees meer

Antwoorden op Kamervragen over nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk

Antwoorden op Kamervragen over nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk dinsdag 3 december 2013 Onlangs heeft minister Schippers (VWS) antwoorden gegeven op Kamervragen over de nieuwe bemiddelingsdienst voor doven en ernstig slechthorenden. Aanleiding voor vragen van drie PvdA-kamerleden was o.a. de berichtgeving op de website van SIGNAAL. In haar antwoorden benadrukt de minister het belang van een ‘open’ systeem en laat zij duidelijk merken dat zorgverzekeraars moeten zorgen dat mensen ‘adequaat’ uit de voeten kunnen met nieuwe, digitale apparatuur. Lees meer

Samen Sterk voor kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers

Samen Sterk voor kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers donderdag 7 november 2013 Een projectteam van Dovenschap presenteerde namens de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden op Wereld Doven Dag (21 september) officieel de ‘Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers’ (KTT). De criteria zijn opgesteld op basis van onderzoek en input van tolkgebruikers en tolken en moeten leiden tot teletolk-diensten die een gelijkwaardige(r) deelname van doven, slechthorenden en mensen met een spraak- en/of taalbeperking aan de samenleving bewerkstelligen. Met de kwaliteitscriteria kunnen de nieuwe teletolkdiensten de wensen van gebruikers direct in de praktijk toepassen. Lees meer

Kamervragen gesteld over nieuwe bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden

Kamervragen gesteld over nieuwe bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden maandag 14 oktober 2013 De nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk is op 1 oktober jl. van start gegaan. Deze bemiddelingsdienst werkt via Total Conversation-software (tekst, beeld en spraak mogelijk) en vervangt de eerdere analoge bemiddelingsdienst Teleplus. De overgang was voor enkele PvdA-Kamerleden reden om Kamervragen te stellen aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Economische Zaken. Lees meer

Nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk van start

Nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk van start dinsdag 1 oktober 2013 De nieuwe bemiddelingsdienst KPN Teletolk is vandaag van start gegaan. Deze vervangt de eerdere (analoge) bemiddelingsdienst Teleplus. De nieuwe dienst Teletolk werkt volgens de standaarden van Total Conversation. Lees meer

Schrijftolk kan sociaal isolement ouderen in zorginstelling opheffen

maandag 2 september 2013 In de afgelopen maanden maakten bewoners van zorgorganisatie Het Spectrum in Dordrecht tijdens groepsactiviteiten kennis met het fenomeen schrijftolken. Uit de proef blijkt dat slechthorende bewoners actiever deelnemen aan activiteiten en dus zeer veel baat hebben bij de aanwezigheid van een schrijftolk. Lees meer

Bemiddelingsdienst teksttelefonie stapt over op Total Conversation

Bemiddelingsdienst teksttelefonie stapt over op Total Conversation dinsdag 27 augustus 2013 Per 1 oktober a.s. stopt de huidige KPN Tekstelefoonbemiddelingsdienst (Teleplus) en start een nieuwe bemiddelingsdienst voor telecommunicatie tussen doven, slechthorenden en goedhorenden. De nieuwe bemiddelingsdienst gaat werken met de internationale standaard van Total Conversation. De veranderingen zijn het gevolg van wijzigingen in de Telecomwet, die grote verbeteringen gaat brengen voor doven en slechthorenden. Lees meer

Gebaren- en schrijftolken op afstand mogelijk

Gebaren- en schrijftolken op afstand mogelijk woensdag 10 juli 2013 Slechthorenden en doven kunnen vanaf vandaag via Tolknet een gebaren- of schrijftolk op afstand inzetten via PC of laptop. Deze tolk is eenvoudig aan te vragen via het online bemiddelingsprogramma Tolkmatch. Op het afgesproken tijdstip maakt u als tolkgebruiker via Tolkmatch een beeldverbinding met de tolk. De tolk werkt dan vanuit huis. Lees meer

Bellen straks eenvoudiger voor doven en slechthorenden

Bellen straks eenvoudiger voor doven en slechthorenden dinsdag 14 mei 2013 Er komt in de tweede helft van 2013 een nieuwe dienst die het voor slechthorenden, doven en mensen met een spraakbeperking mogelijk maakt te bellen met mensen zonder spraak- of gehoorbeperking. Lees meer

Signaal schrijft brandbrief naar minister voor goede telecomvoorziening

Signaal schrijft brandbrief naar minister voor goede telecomvoorziening vrijdag 3 mei 2013 Signaal drong bij de minister Kamp (Economische Zaken) aan om bij de aanwijzing van de nieuwe telefoonbemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden goed te kijken naar de technische voorwaarden. Half april bleken er problemen te zijn die erop kunnen wijzen dat de leverancier van de tussenoplossing geen andere aanbieders toelaat op hun systeem. Dat zou dus in strijd zijn met de keuze voor een open systeem van bemiddelingsdienst waar alle doven en slechthorenden gebruik van kunnen maken. Daarom schreef Signaal een brandbrief naar de minister. Lees meer

Signaal op de bres voor tekst- en beeldbemiddelingsdienst

Signaal op de bres voor tekst- en beeldbemiddelingsdienst woensdag 23 januari 2013 Eind 2013 komt er een nieuwe telefoon-bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden, met zowel tekst - als beeldbemiddeling. Signaal had frequent overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ) en zorgde voor het opnemen van Total Conversation in de wetgeving en het herzien van enkele afspraken. Toch zijn niet alle doelstellingen bereikt. Lees meer

Voormalige AnnieS-klanten kunnen toestel omruilen

Voormalige AnnieS-klanten kunnen toestel omruilen woensdag 5 december 2012 Voormalige AnnieS-klanten kunnen hun Blackberry nog omruilen tot 31 december 2012. Vanaf 2013 worden mobiele teksttelefoons niet meer vergoed. Omruilen kan nog op de omruildag op 11 december in Ede, of door contact op te nemen met Signcall. Lees meer

Signcall lanceert applicatie voor Android Smartphones en organiseert omruildagen

Signcall lanceert applicatie voor Android Smartphones en organiseert omruildagen zondag 23 september 2012 Signcall, een project dat medegefinancierd wordt door het ministerie van EL&I, houdt zich bezig met telecommunicatiediensten voor doven en slechthorenden, waarbij gebruikers elkaar kunnen bellen met tekst, beeld en/of spraak. Lees meer

15 augustus: lancering teksttelefoondienst voor doven en slechthorenden

15 augustus: lancering teksttelefoondienst voor doven en slechthorenden woensdag 15 augustus 2012 Vandaag (15 augustus) wordt een nieuwe teksttelefoondienst gelanceerd voor doven en slechthorenden. Via een speciale website kunnen mensen die niet de beschikking hebben over een fysieke teksttelefoon toch teksttelefoneren. Via www.signcall.nl zijn belangrijke diensten zoals het alarmnummer 112 en de KPN Teksttelefoon Bemiddelingsdienst weer bereikbaar. Lees meer

Volkskrant: 'Vandaag is het al de 70ste dag dat ik 112 niet kan bereiken in geval van nood'

Volkskrant: 'Vandaag is het al de 70ste dag dat ik 112 niet kan bereiken in geval van nood' dinsdag 17 juli 2012 De Volkskrant besteedt opnieuw aandacht aan het probleem van de mobiele onbereikbaarheid van het alarmnummer 112. Lees het artikel hier, alsook de eerder verschenen artikelen in de media. Lees meer

Teksttelefonie via internet vanaf half augustus

Teksttelefonie via internet vanaf half augustus zondag 15 juli 2012 Op 1 mei 2012 viel het mobiele teksttelefonienetwerk uit, door financiële problemen bij AnnieS. Het ministerie van EL&I, dat verantwoordelijk is voor toegang tot telecom voor doven en slechthorenden, koos het bedrijf nWise om dit mobiele netwerk weer op gang te brengen. Dat is er voorlopig nog niet, maar half augustus komt er wel teksttelefonie op de computer via internetverbinding. Deze vorm van teksttelefonie kan vanaf een computer ook verbinding maken met de KPN teksttelefoon bemiddelingsdienst (Teleplus) en met het alarmnummer 112. Lees meer

Onbereikbaarheid 112 bij Eén Vandaag (Ned1)

Onbereikbaarheid 112 bij Eén Vandaag (Ned1) zaterdag 14 juli 2012 Het nieuws- en actualiteitenprogramma Een Vandaag brengt op dinsdag 17 juli (gewijzigde datum!) een reportage over de mobiele onbereikbaarheid van het alarmnummer 112. Lees meer

Oproep actiegroep NU112!

Oproep actiegroep NU112! woensdag 11 juli 2012 Door het uitvallen van het mobiele teksttelefonienetwerk is 112 al meer dan twee maanden onbereikbaar voor doven en ernstig slechthorenden. "Tijd voor actie" zegt actiegroep NU112. Lees meer

AnnieS is failliet

AnnieS is failliet vrijdag 6 juli 2012 Het doek voor AnnieS is definitief gevallen: AnnieS is failliet. Met het besluit van de Rijksoverheid van donderdag 21 juni 2012 is ook een doorstart onmogelijk geworden. Lees meer

Elke seconde telt? Niet voor doven en slechthorenden!

Elke seconde telt? Niet voor doven en slechthorenden! vrijdag 6 juli 2012 Vanaf begin mei kunnen doven en slechthorenden 112 niet meer mobiel bereiken. Minister Verhagen beloofde sms als back-up-mogelijkheid per 1 juli, maar deze datum is niet gehaald. Pas eind juli komt de sms-functie voor doven en slechthorenden naar 112. Elke seconde telt? Na 90 dagen? Lees meer

Besluit oplossing telefonie dove en slechthorende AnnieS-klanten

Besluit oplossing telefonie dove en slechthorende AnnieS-klanten donderdag 21 juni 2012 Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) schrijft aan de Tweede Kamer dat de telefoondiensten voor dove en slechthorende klanten van AnnieS worden voortgezet door nWise. De ministeries van VWS, V&J en EL&I dragen financieel bij aan de oplossing om doven en slechthorenden weer telefonie te geven. Lees meer

Advies Signaal aan ministerie EL&I over oplossingen telefonie voor doven en slechthorenden

Advies Signaal aan ministerie EL&I over oplossingen telefonie voor doven en slechthorenden donderdag 7 juni 2012 Al 38 dagen hebben doven en slechthorenden geen mobiele telefonie meer. Signaal is nog steeds in overleg met het ministerie van EL&I en brengt verslag uit. Een stand van zaken. Lees meer

Oproep project kwaliteitscriteria tolk op afstand en bemiddelingsdienst

woensdag 6 juni 2012 Dovenschap heeft sinds 1 januari 2012 een nieuw project in verband met tolken op afstand en telecom-tolken. Er worden mensen gevraagd om hieraan deel te nemen. Bekijk de oproep in het filmpje in dit bericht! Lees meer

Nieuwe kamervragen over uitblijven telefonie voor doven en slechthorenden

Nieuwe kamervragen over uitblijven telefonie voor doven en slechthorenden maandag 4 juni 2012 Tweede Kamerlid Esmé Wiegman (CU) wil van minister Verhagen weten welke stappen hij heeft genomen om doven en slechthorenden weer gebruik te laten maken van tekst- en beeldtelefonie. Ze heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Lees meer

Wij willen weer bellen!

Wij willen weer bellen! zondag 3 juni 2012 Het mobiele teksttelefonienetwerk is al ruim een maand uit de lucht. Veel doven en slechthorenden ondervinden grote problemen in hun dagelijks leven en op het werk. Op sociale media was heel wat opschudding en een actiegroep werd gevormd. Lees meer

Signaal: Oproep aan de overheid na vijfentwintig dagen zonder telefonie

Signaal: Oproep aan de overheid na vijfentwintig dagen zonder telefonie donderdag 24 mei 2012 Doven en slechthorenden hebben al 25 dagen lang geen mobiele telefonie meer. Het teksttelefonienetwerk van AnnieS is door financiële problemen uit de lucht en er is geen alternatief beschikbaar. De gevolgen voor doven en slechthorenden zijn groot: je werkgever, de school van je kind, de arts of 112 niet kunnen bereiken. Het is haast niet voor te stellen dat dit anno 2012 gebeurt. Signaal dringt aan op een snelle goede overbruggingsmaatregel van de overheid, zodat doven en slechthorenden opnieuw kunnen telefoneren. Lees meer

Problemen bij AnnieS: minister Verhagen ‘wil er alles aan doen’ om bereikbaarheid teksttelefonie voor doven en slechthorenden in stand te houden

Problemen bij AnnieS: minister Verhagen ‘wil er alles aan doen’ om bereikbaarheid teksttelefonie voor doven en slechthorenden in stand te houden vrijdag 18 mei 2012 Op de vragen van Kamerlid Wiegman (ChristenUnie) over het dreigende faillissement van AnnieS, antwoordt minister Verhagen (Economische Zaken) dat hij er alles aan zal doen om de voorzieningen op peil te houden.

Wiegman vindt het een zorgelijke situatie dat het netwerk van AnnieS plat ligt. De minister onderschrijft het belang van teksttelefonie voor doven. In de toekomst komen er structurele verbeteringen door de onlangs aangenomen Telecomwet. Maar tot die tijd zal Verhagen bekijken wat hij kan doen, eventueel via een andere dienstverlener. Noodnummer 112 is vanaf juli in ieder geval ook per sms bereikbaar. Lees meer

Signaal: problemen AnnieS zijn zeer zorgwekkend en vragen om structurele oplossing

Signaal: problemen AnnieS zijn zeer zorgwekkend en vragen om structurele oplossing maandag 14 mei 2012 Het teksttelefonie-systeem van AnnieS is getroffen door problemen. Hierdoor is het voor dove en slechthorende mensen met een AnnieS-abonnement niet meer mogelijk om via mobiel en internet te tekstbellen. Omdat ook 112 niet meer bereikbaar is via het mobiele teksttelefonie-systeem, kunnen er (letterlijk) levensgevaarlijke situaties ontstaan. De gezamenlijke organisaties van doven en slechthorenden, verenigd in Signaal, maken zich ernstig zorgen. De overheid moet snel een structurele oplossing (‘Total Conversation’) invoeren en ondertussen goede noodmaatregelen treffen. Lees meer

Teksttelefonie AnnieS uit de lucht

Teksttelefonie AnnieS uit de lucht woensdag 9 mei 2012 Gebruikers van het teksttelefoniesysteem van AnnieS kunnen sinds 30 april geen gebruik meer maken van het tekstbellen op hun mobiel. Lees meer

Tekst-, beeld- EN spraakbellen mogelijk

Tekst-, beeld- EN spraakbellen mogelijk dinsdag 7 februari 2012 Telefoneren is voor doven en slechthorenden even belangrijk als voor horenden, alleen ontbreekt het aan een gelijkwaardig alternatief. AnnieS lanceert nu een proeffase met een nieuw systeem 'djanah', de proef fase is op dit moment alleen voor mensen met een Annies Blackberry. Je kunt er zowel mee beeld-, als spraak- en tekstbellen tegelijkertijd. Dat is interessant voor alle doven en slechthorenden, ongeacht de communicatie: in gebarentaal, met tekst of via audio en spraakafzien.
Deze moderne vorm van telefonie waarbij tekst, audio en beeld gekoppeld wordt, heet "Total Conversation". Volgens SIGNAAL is Total Conversation, maar dan wel in combinatie met keuzevrijheid in toestel, 'het nieuwe bellen voor doven en slechthorenden'. Namelijk op een evenwaardige manier als horende mensen. Lees meer

Oproep gebruikersgroep analoge teksttelefoon

Oproep gebruikersgroep analoge teksttelefoon zaterdag 10 december 2011 De oude analoge teksttelefoon zal wellicht verdwijnen. Signaal wil een gebruikersgroep samenstellen om de toekomstmogelijkheden te bespreken. Gebruikt u een analoge teksttelefoon en bent u bereid hierover mee te denken, samen met enkele anderen? Geef u dan nu op! Lees meer

Oproep Telecom-overleg Signaal

Oproep Telecom-overleg Signaal dinsdag 6 december 2011 Signaal zet zich in voor gelijkwaardige telecommunicatie voor doven en slechthorenden. Op een recent overleg met het ministerie van EL&I, werd besloten dat Signaal enkele aanbevelingen inzake Telecom voor doven en slechthorenden zou formuleren.
Heeft u relevante kennis inzake telecomwetswijzigingen voor doven en slechthorenden? Meldt u dan aan voor het Telecom-overleg van Signaal op 22 december 2011. Lees meer

Gelijkwaardige toegang tot telecom?

Gelijkwaardige toegang tot telecom? dinsdag 26 april 2011 De Telecomwet wordt gewijzigd en dit is ook van groot belang voor doven en slechthorenden. De wetswijziging pleit voor "gelijkwaardige toegang" tot telecom voor doven en slechthorenden, maar Signaal merkt dat de wijziging zoals die nu voor ligt uitmondt in ongelijkwaardigheid. Bekijk het lobbywerk van Signaal! Lees meer

Eerste taxibedrijf bereikbaar per mobiele teksttelefoon

Eerste taxibedrijf bereikbaar per mobiele teksttelefoon vrijdag 18 februari 2011 Een taxi bellen is voor doven en de meeste slechthorenden niet mogelijk. Taxibedrijf Van Rooij uit 's Hertogenbosch is kan voortaan niet enkel telefonisch, maar nu ook met een mobiele teksttelefoon gebeld worden. Het is het eerste taxibedrijf in Nederland dat bereikbaar is per mobiele teksttelefoon. Lees meer

© 2022 Soap & Signaal