Home » Nieuws » Verenigde Staten stappen over op Real-Time Tekst-telefonie

Verenigde Staten stappen over op Real-Time Tekst-telefonie

dinsdag 4 april 2017De Federal Communications Commission (FCC) in de Verenigde Staten heeft aangekondigd dat de wet- en regelgeving rondom teksttelefonie wordt aangepast. De verouderde teksttelefonietechniek, in de VS bekend als TTY, wordt vervangen door het meer moderne Real-Time Text (RTT). In Nederland maken we daar al jaren gebruik van, ook voor contact met het alarmnummer 112.


De FCC berichtte op 16 december 2016 in een persbericht: “As the nation’s communications networks migrate to IP-based environments, real-time text technology will allow Americans with disabilities to use the same wireless communications devices as their friends, relatives and colleagues, and more seamlessly integrate into tomorrow’s communications networks. Under FCC rules, phone companies and manufacturers are required to support accessible text communications services, which for years have taken the form of TTY services. Under the new rules, carriers and manufacturers will be allowed to use the more advanced and interoperable real-time text technology to meet this obligation.”

RTT in Nederland
De Verenigde Staten gaan nu over op RTT-telefonie, maar in Nederland maken we daar al jaren gebruik van. Sinds 2008 kunnen doven en slechthorenden in Nederland via een mobiele telefoon RTT-bellen met elkaar en met horenden via een tekstbemiddelingsdienst. In de VS kan men binnenkort ook met RTT bellen met het alarmnummer 911. In Nederland kon al sinds september 2010 het Europese alarmnummer 112 met RTT worden gebeld.

Internationale technische standaarden
De internationale technische standaarden voor RTT zijn opgesteld door de International Telecom Union (ITU), de European Telecommunications Standards Institute (ETSI) en de  Internet Engineering Task Force (IETF). ITU, ETSI en IETF hebben gezamenlijk ook de internettelefoniestandaarden voor Total Conversation bepaald.

Total Conversation
Total Conversation is een samenvoeging van RTT-telefonie met beeldtelefonie. In Nederland kunnen dove, slechthorende en spraakbeperkte personen sinds 1 oktober 2013 met Total Conversation bellen via beeld- en tekstbemiddelingsdienst KPN Teletolk. Deze landelijke telefonievoorziening op basis van Total Conversation is dankzij een succesvolle lobby van SIGNAAL namens Platform Doven, Slechthorenden en TOS in 2012 verankerd in (hoofdstuk 9 van) de Telecommunicatiewet.

Toekomst van toegankelijke telefonie
SIGNAAL ziet steeds sterker dat Total Conversation de toekomst heeft. Meer landen maken er al gebruik van, bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Zweden, Frankrijk, Noorwegen, Japan en Canada.  In Europa wordt deze techniek na een groot onderzoeksproject mede door het Europees Parlement aanbevolen voor een goed toegankelijk en bereikbaar 112 voor dove, slechthorende en spraakbeperkte personen. Sterker nog: Total Conversation wordt in de volgende generaties alarmeringsdiensten naar verwachting zelfs mainstream voor iedereen bij contact met 112!
 

© 2021 Soap & Signaal