Home » Nieuws » Voornemen tot aanwijzing beeld- en tekstbemiddelingsdienst onacceptabel

Voornemen tot aanwijzing beeld- en tekstbemiddelingsdienst onacceptabel

maandag 25 juni 2018Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS heeft kennis genomen van het definitieve voornemen tot aanwijzing van een bemiddelingsdienst van Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het Platform vindt het definitieve voornemen tot een aanwijzing onacceptabel en schreef daarom een brief met bezwaren aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.


Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat maakte op 11 juni 2018 het definitieve voornemen tot aanwijzing van een bemiddelingsdienst bekend. Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (Het Platform) vindt het opmerkelijk dat van de vijf kwaliteitseisen in het evaluatierapport van KWINK er slechts één gedeeltelijk is overgenomen. Verder zijn de door het Platform gecommuniceerde verbeterwensen niet in het definitieve voornemen vastgelegd of verplicht.  

De bezwaren van Het Platform zijn: 

  • Kwaliteitseisen uit het evaluatierapport zijn niet overgenomen
  • Verbeterwensen van Het Platform zijn niet overgenomen
  • De voorgestelde verruiming van de openingstijden van de beeldbemiddeling is onvoldoende
  • In het voornemen tot aanwijzing moet een verplichting worden opgenomen dat horende personen een dove, slechthorende of spraakbeperkte persoon zonder omwegen kunnen bellen via de bemiddelingsdienst
  • De certificeringsprocedure moet worden afgeschaft of aangepast
  • Voor vergroting van de bekendheid van de bemiddelingsdienst is meer geld nodig
  • Kwaliteitsbewaking en invulling personeel zijn onvoldoende vastgelegd in het voornemen tot aanwijzing
Te vrijblijvend
Al met al is de conclusie van Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS dat het voornemen tot aanwijzing van Staatssecretaris Keijzer en EZK veel te vrijblijvend is. In feite doet EZK niets met de verbeterwensen van Het Platform en de door KWINK in het evaluatierapport genoemde kwaliteitseisen. In plaats daarvan kiest EZK er bij deze duidelijke kwaliteitseisen voor dat ‘de bemiddelingsdienst dit zelf mag invullen’ of ‘om het in overleg te verkennen.’ Op de beperkte verruiming van de openingstijden van de beeldbemiddeling na is van de kwaliteitseisen niets vastgelegd of verplicht in het voornemen tot aanwijzing. Het Platform vindt dit onbegrijpelijk en onacceptabel. Het Platform verwacht een minder vrijblijvende aanwijzing van de Staatssecretaris.  

Lees hier de brief van Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

© 2022 Soap & Signaal